АКТУЕЛНО

Удружење ЕФЕКТИВА: ОПРЕЗ – Банке мувају са Lexom!


Упозоравамо кориснике ЦХФ кредита, да су банке кренуле са злоупотребом примене Закона о конверзији ЦХФ кредита, те да у понуде за закључење уговора о конверзији, убацују одредбе које немају везе са применом Закона, а које кориснике доводе у неповољнији положај и омогућавају банци повољнији услове од оних који су предвиђени Законом.

У наставку је допис који је данас упућен НБС-у, као надзорном органу над применом Закона о конверзији.

***

У циљу спречавања злоупотреба приликом примене Закона о конверзији кредита индексираних у швајцарским францима, обавештавамо вас да је банка Интеза од данас почела да уручује предлоге Уговора о конверзији, те да у члан 4. став 4, истих, убацује одредбу, цитирам:
”Понудом за конверзију дуга прихваћеном од стране Корисника кредита и закључењем овог Уговора о конверзији, уговорне стране сагласно констатују да немају међусобних потраживања, осим оних предвиђених уговором о конверзији”.

Дакле, спорна одредба упућује на могућност да корисник кредита прихвати чињеницу да према банци нема ни оних потраживања која се не тичу Закона о конверзији, а која могу бити потраживање по основу стицања без основа од трошка обраде кредита или премије за осигурање код Националне корпорације!

Законом о конверзји ЦХФ кредита, изричито су дефинисани услови конверзије и умањења постојећег дуга и он се не бави ништавим одредбама уговора о кредиту (осим валутне клаузуле као ништаве одредбе), за које постоји правноснажна судска пракса, те елементи Уговора о конверзији не могу бити одредбе уговора који се не тичу валутне клаузуле (одредба о примени вишег типа курса, трошковима обраде кредита, премије осигурања код НКОСК, администрирања кредита итд). Такође, интенција законодавца сигурно није била довођење корисника кредита у неповољнији положај, што ова одредба управо чини.

Иако свесни чињенице да се уговорне стране својом вољом не могу одрећи права на истицање ништавости, те да спорна одредба, и све будуће које банке спремају, не може имати правну пуноважност, упозоравамо на сумњу да банке на овај начин покушавају да убеде кориснике кредита да су на овај начин постигли договор и поравнање по свим спорним питањима из којих могу проистећи било каква потраживања, као и да покушају да убеде кориснике који су већ у судским споровима, да исте повуку. Верујемо да ће банке ову одредбу свакако користити на Суду, а већ имамо информације из самих судова, да неке банке планирају да понуду за закључење Уговора о конверзији, прикажу као поравнање у свим споровима које дужници воде против њих, те у овом тренутку траже и прекиде спорова који се НЕ ТИЧУ валутне клаузуле, као предмета овог Закона.

УПОЗОРАВАМО и позивамо кориснике кредита оних банака које ће убацивати спорне одредбе, да ОДМАХ упуте рекламацију банци у циљу измене и брисања спорних одредби, јер такво право јесте предвиђено самим Законом о конверзији кредита (члан 6. став 2.), који предвиђа да се о коначном тексту уговора о конверзји кредита, споразумно изјашњавају банка и корисник. На овај начин, без учешћа корисника кредита у креирању текста Уговора, губи се право на тумачење спорних одредби у корист дужника, јер такав уговор не представља “уговор по приступу” (узми или остави) и даје за право банци да се користи чињеницом да корисник кредита није користио своје право за учешће у усаглашавању текста Уговора о конверзији, што је јако опасно!

Позивамо НБС да се јасно изјасни и о роковима за потписивање Уговора (30 дана од дана пријема Понуде), тј да ли исти почиње да тече од тренутка када банка и корисник КОНАЧНО усагласе текст Уговора или рок од 30 дана тече од тренутка када банка достави било какву Понуду, па чак и они која није у складу са Законом о конверзији, а која захтева одређено време за усклађивање између уговорних страна.

Тражимо од НБС да хитно реагује и упозори банке на последице кршења одредби Закона о конверзији ЦХФ кредита, како би оне спорне одредбе искључиле из понуда за закључење Уговора о конверзији. У противном, бићемо принуђени да позовемо кориснике кредита на нова окупљања и протесте, као и да о свему обавестимо председника Републике Србије, господина Вучића, као иницијатора за доношење овог Закона.

Очекујемо брз одговор и реакцију, а свакако ћемо кориснике ЦХФ кредита, чије банке креирају спорне одредбе, упутити на жалбу НБС-у.

***

ИЗВОР: ЕФЕКТИВА

———

14.5.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић