АКТУЕЛНО

ЗАКЉУЧАК јавне ДРЖАВОТВОРНЕ конференције за новинаре „ВАСКРСАВАЊЕ СРБИЈЕ“


Прес центар УНС-а, Кнеза Михајла 6, 11:00-13:00, 24.04.2019

 1. Срби, вратимо се сви Богу и покајмо се сви заједно за све наше грехе и молимо Господа Бога да нам у овој тешкој ситуацији помогне. Он ће одлучити колико смо заслужили Његову помоћ.

 

 1. Приказан велики број прецизних квалитетно урађених историјских, географских, етничких и државних карата доказује да су Срби староседеоци на Балкану, на Косову и Метохији; да су Шћиптари (како је њихово име на њиховом језику, а које други називају: Албанци) досељеници из Азије. Доказује да је Косово и Метохија нераздвојив део Србије што је потврђивано свим уставима Југославије и Србије и поштовано од међународне заједнице од 1945. године до неоправдиве, а од Уједињених Нација – Савета безбедности неодобрене, НАТО агресије на Србију и Црну Гору 1999. године.

 

 1. Изложене слике уништених србских духовних и културних вредности, цркава, манастира, домова, убијених Срба, чак и у сопственом дому, илуструју вековне шћиптарске злочине над Србима који још не престају.

 

 1. Цитирано  је да је Устав врховни правни акт Републике Србије и да сви остали општи акти, закони и потписани међународни споразуми морају да буду у складу с њим и на њему засновани (чланови 16 и 194 Устава).

 

 1. Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација је обавезујући документ за целу међународну заједницу у односу према Србији. Устав Републике Србије је обавезујући документ на њеној територији за све њене држављане и за представнике свих држава које имају амбасаде у Београду. 

 

 1. Решавање наметнуте нам кризе на Косову и Метохији треба и може да се постигне само на основу тих докумената.

 

 1. Западноевропске државе – Европска Унија, Велика Британија, Канада и Сједињене Америчке Државе су по броју становника и територији мањи део међународне заједнице. Своју несумњиву оружану надмоћ над нашом су непотребно и неоправдиво демонстрирали у току НАТО агресије 1999. године.

 

 1. У окупираној и опљачканој Србији нема ни слободе ни правде. Свим НАТО и ЕУ окупаторима отказатигостопримство као непожељнима (НATO-официрима у Министарству одбране, у Генералштабу, и свимНATO-службеницима у другим нашим министарствима).

 

 1. Поднети тужбе против окупатора и њихових лакеја међународним и домаћим судовима.

 

 1. Србија и њен народ су подвргнути домаћој и страној окупацији која је најизраженија на срцу Републике Србије Косову и Метохији. Да бисмо се ослободили стране окупације потребно је да се прво ослободимо домаће.

 

 1. Државним органима је Уставом (његовом Преамбулом и његовим члановима 1-6, 8,16, 97-99, 111, 112, 114, 122, 123, 166, 167, 182 и 194) забрањено да подлежу обећањима, притисцима, уценама, задовољавању личних користи и/или амбиција прихватањем  захтева да се одрекнемо својих виталних интереса и дела сопствене територије.

 

 1. Ништавне су све одлуке, сви споразуми, сви потписани међународни акти који нису у складу с тим документима (Члан 16 и члан 194 Устава). Примери су: Пријава за учлањење Републике Србије у ЕУ, Резолуција Народне скупштине од 13.01.2013. године, Бриселски споразуми, СОФА и ИПАП споразуми. Народна скупштина је обавезна да их поништи (чланови 1 -3, 16 и 194 Устава).

 

 1. Домаћу окупацију, припреману на АВНОЈ-у 1 1942. г. и АВНОЈ-у 2 1943. г. у току Хитлерове окупације, је успоставила Комунистичка партија Југославије и Србије 1945. г. , наследио је Савез Комуниста Југославије и Србије, и спроводе је противуставно њихови наследници у Србији.

 

 1. Домаћа окупација је сада заснована на противуставним законима који су или прихваћени из доба ранијих устава или су чак донети после усвајања важећег Устава из 2006. године. То се на пример огледа у Закону о референдуму и народној иницијативи донетом према старом Уставу.

 

 1. Домаћа окупација уништава демократију, људска права и слободе, владавину права, растура државу, разједињује народ, приморава омладину на исељавање, потенцира срозавање наталитета, распродају природних добара.

 

 1. Сви избори за врховне државне органе и руководиоце од 2007. године до сада су спровођени по противуставним одредбама Закона о избору народних посланика и Закона о избору председника Републике! Нама владају неуставни државни руководиоци и врховни државни органи власти одбацујући Устав!

 

 1. Власти изабране по противуставним законима су деловале и делују супротно Уставу. Врховни државни руководиоци одбацују своје заклетве. Губе легитимитет. Постају узурпатори. Створили су политичку узурпаторску олигархију. Нова експлоататорска класа. Њихове вође су председници Републике: Борис Тадић, Томислав Николић, Александар Вучић, председница Владе Ана Брнабић и дуготрајни члан разних власти Ивица Дачић. Они никада више не треба да врше иједну руководећу државну функцију. Њихови потписи у својству председника Републике или председника Владе на свим противуставним документима су неважећи и та документа су ништавна (чланови 16 и 194 Устава). Народна скупштина је обавезна да их званично и службено поништи, и стави ван снаге (чланови 98 и 99 Устава).

 

 1. Александар Вучић је одбацио своју двоструку председничку заклетву (члан 114 Устава) већ у току своје приступне беседе. Отворио је „Дијалог о Косову“ супротно Преамбули, 4. ставу члана 114 и супротно члану 182 Устава. Изгубио је легитимитет председника Републике. Постао је узурпатор, врховни текући узурпатор. Деловао је противуставно и као (пот)председник Владе и сада у својству председника Републике. Не извршава ни основне уставне дужности председника Републике. Њих је заменио делатностима трговачког предузетника, (пот)председника Владе и народних посланика. Подчинио је Народну скупштину себи. Он не може да извршава уставне председничке обавезе.  Сваки његов потпис у својству председника Републике на документима није важећи. Документи су ништавни.

 

 1. Да би се створили почетни услови за заустављање пропадања Републике Србије и њеног народа први треба Александар Вучић да престане да узурпира положај и функцију председника Републике, било његовом оставком било његовим разрешењем по Уставу. Он не може да иступа у име Републике Србије ни на једном будућем међународном скупу, те ни на скупу водећих државника заказаном за 29. април о.г.

 

 1. Народна скупштина, Уставни суд,  Генералштаб Војске Србије и Министарство унутрашњих послова су с тим били јавно писмено упознати још 17.09.2018. године.

 

 1. Позивамо их да поштују Устав и да по њему бране и штите државу и народ; не смеју да постану део те политичке олигархије и да развијају култ личности и идолопоклонство према узурпатору Александру Вучићу.

 

 1. Пошто Александар Вучић не цени моралну уставну институцију, а то је оставка председника Републике (члан 117 Устава), захтева се да Александар Вучић буде разрешен функције и положаја председника Републике због његових дубоких повреда Устава с тешким негативним последицама по државу и народ, по привреду, културу, морал, по  наше природно и створено наслеђе.

 

 1. Свима који су се огрешили о Устав и законе Републике Србије као што су: 31. маја 2017. г. проглашенипредседник Републике Србије Александар ВучићАна Брнабић, председница Владе, и Ивица Дачић,министар спољних пословазабранити одлазак из Републике Србије док се не утврди њихова одговорност за противуставна деловања.

 

 1. Све плагијате и дипломе како службеника тако и министара у  држави Србији процесуирати и одстранити/разрешити свих државних функцвија.

 

 1. Захтева се да се сви противуставни закони ускладе с Уставом; на пример: чланови 81-83 Закона о избору народних посланика, члан 12 Закона о Председнику Републике, чланови 2, 18 и 21 Закона о избору председника Републике, члан 36 Закона о референдуму и народној иницијативи, члан 2 Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција и члан 80 Закона о Уставном суду; такођезакони о донирању органа; о обавезној, тј. принудној, вакцинацији деце недовољно провереном вакцином без пристанка родитеља; закони о раду, о родитељству и мајкама, о деци, о прородици, и сви остали проивуставни закони.

 

 1. Нови Закон о избору председника Републике треба јасно да утврди услове у складу с Уставом (његовим члановима 1, 111 и 112) под којима једно лице може да буде кандидат за председника Републике.Захтева се да кандидат за председника Републике може да буде проглашен само ако је за њега гласало више од половине бирача уписаних у бирачки списак. Само такав кандидат може да извршава основну функцију одређену чланом 111 Устава да председник Републике изражава државно јединство.

 

 1. Нови Закон о избору председника Републике и нови Закон о избору народних посланика треба да омогуће да и они, који нису богати или финансирани од богатих спонзора, могу учествовати као кандидати у изборном процесу.

 

 1. За изборе народних посланика број потписника треба да буде исти по кандидату без обзира колики је број кандидата на изборној листи за избор народних посланика.  Постојеће стање  је супротно 1. ставу члана 21 Устава о једнакости грађана пред Уставом и законом.

 

 1. Закон о медиима мора да обезбеди потпуно једнак приступ, било приватним или јавним медиима, свим политичким странкама, покретима и појединцима у време предизборних и изборних кампања и то без финансијске накнаде од стране корисника ових услуга.

 

 1. Захтева се да се распусти садашња Републичка изборна комисија и изабере нова.

 

 1. Захтева се да нова Републичка изборна комисија припреми бирачке спискове на којима ће бити имена само држављана Републике Србије који имају бирачко право.

 

 1. Захтева се да се распишу и спроведу по Уставу слободни, демократски, поштени, општи мирнодопски избори.

 

 1. Захтева се да се по тако спроведеним изборима конституише нова Народна скупштина и да она спроведе уставни поступак проглашења изабраног кандидата за Председника Републике, избора Владе и њеног председника.

 

 1. Захтева се да нова Народна скупштина поништи и стави ван снаге све противуставне међународне споразуме и пријаве потписане у име Републике Србије.

 

 1. Националној мањини у Републици Србији могу да се обезбеђују само она већа људска и грађанска права него што су утврђена Повељом Уједињених нација која (уколико их) има србска национална мањина у матичној држави те националне мањине. У овоме следити примере САД, Велике Британије, Немачке, Француске, Шведске, Канаде и Аустралије.

 

 1. Било какве даље преговоре са представницима шћиптарске националне мањине у Србији условити следећим:

а) Преговори се могу водити само на темељу и у оквиру Резолуције СБ УН 1244 и Устава Републике Србије.

б) Шћиптарска (албанска) национална мањина је дужна да овласти нове преговараче који су држављани Републике Србије и међу којима  неће бити лица осумњичена за ратне злочине, за којима су расписане домаће или Интерполове потернице.

в) Преговори се не могу наставити док се до краја не истраже случајеви трговине људским органима и док се кривци не изведу пред суд.

г) Преговори се неће наставити док се не укине самозвана држава Република Косова, а тиме и док се не укину: њена окупација Косова и Метохије, њене оружане снаге, царински прелази, царинска такса и државна граница између Косова и Метохије и осталог дела Србије.

 1. Захтева се да се поведу преговори о статусу војне базе Бондстил на Косову и Метохији. Изграђена је без сагласности Републике Србије и Уједињених Нација – Савета безбедности. Да се утврди под којим условима је тзв. Влада самозване противуставне државе «Република Косова» дала земљиште за изградњу ове базе и под којим условима и на које време је та база тамо стационирана. Циљ ових преговора је да се постигне споразум и потпише Уговор о распуштању те базе. Као суверена и војно неутрална држава Република Србија не може толерисати присуство било чије војне базе на нашој територији. Пошто је база већ тамо, договорити временски оквир њеног распуштања, утврдити висину закупа којом NATO треба да обештети државу Републику Србију за период од оснивања до момента распуштања те окупацијске базе на Косову и Метохији.

 

Присутни на конференцији су поздравили православне хришћане:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

ХРИСТОС ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

СРЕЋАН ВАМ ВАСКРС!

 

Београд, 24.04.2019. године          

Говорници на конференцији:

 

 1. Хаџи Љубиша Гвоићграфички инжењер, творац информативне графике још пре педесет година, познат као картограф, радио је у листу ПОЛИТИКА и ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, објавио преко 18.500 значајних радова, највише у радном односу ових медијских кућа, Београд

 

 1. Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији, Београд

 

 1. Лука Јоксимовић Барбат, доктор хуманистичкихнаука, Уредник електронског часописа духовне културе  Човек од речи на домену: www.homoverbum.com, Београд

 

 1. Др Благоје Ристовић, доктор физичко – хемијских наука, пензионер,

 

 1. Душан Стојановић, дипл. економиста и дипл. инж. информатике, Суботица

 

ФИЛМСКИ СНИМАК ЦЕЛЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЈЕ ИЗЛОЖЕН НА:

https://youtu.be/-jqCtIxtjGg

https://www.youtube.com/watch?v=NHEQFXNb_3c

http://presscentar.uns.org.rs/previousevents/3042/drzavotvornakonferencijavaskrsavanjesrbije.html

***

***

ПОВЕЗАНО:

*НАЈАВА: Државотворна конференција „Васкрсавање Србије“

——–

27.4.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

1 reply »