Комнен Коља Сератлић

Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (5)


Кoмнен Коља Сератлић*
Траг у времену из црног шешира

Претходни делови фељтона:
Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (1)
Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (2)
Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (3)
Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (4)

 

Може се приговорити да је о Организацији уједињених нација (ОУН) све написано, да су велика светска и домаћа научна пера све промислили, осмислили и домислили. Дакле, шта има ново да се каже?

Не ради се о неком открићу, ради се о једном другом погледу на настанак, посебно на лоше стање у коме се данaс налази ОУН. Такође, чак иако није приступ нов, данас нико или мало ко чита те, неоспорно велике анализе, томове књига, резултате са стотине и стотине заседања (редовних и ванредних) Генералне скупштине (ГС), органа ОУН, посебно Савета безбедности (СБ). У једну реч, наслов би могао бити „Још мало о ОУН“, или „Трансформација ОУН у савременим политичким односима“, или „Да ли ће ОУН доживети судбину Свете Алијансе и Друштва народа“, итд.

***

ОРГАНИЗАЦИЈА  УЈЕДИЊЕНИХ  НАЦИЈА (5)

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ САВЕТ се састоји од 18 чланица ОУН, а сваке године се обавља избор шест нових чланова, с тим да ранији члан има право да буде поново биран. Савет је овлашћен да врши и да подноси или прима извештаје о међународним економским, социјалним, културним, здравственим и сродним предметима  и да о свим тим предметима даје препоруке ГС, члановима ОУН, као и заинтересованим спсцијализованим установама. Обавља све функције које му додели ОУН.

СТАРАТЕЉСКИ  САВЕТ обавља функције на територијама под старатељством. Саветом руководи ОУН. Чланови су стални чланови СБ који не управљају територијама под старатељством. Остали чланови Савета су подједнако подељени између чланова ОУН који управљају територијама под старатељством и члановима који тим територијама не управљају. Савет контролише спровођење одредаба споразума о старатељству. Гласање се обавља тако да сваки члан има један глас, а одлуке се доносе већином гласова.

МЕЂУНАРОДНИ  СУД  ПРАВДЕ је главни судски орган ОУН. Ради на основу Статута. Суду се могу обратити све чланице ОУН. У случају да једна страна у спору не изврши одлуке Суда, има право да проблем изнесе на СБ ОУН. У свим питањима одлучује већином гласова, с тим да кворум износи 9 судија. У случају поделе гласова, одлучујући глас је председника суда. Судије бира ГС и СБ апсолутном већином на рок од 9 година.

СЕКРЕТАРИЈАТ  се састоји од генералног секретара и онолико запослених колико је потребно да ОУН обавља своје функције. Главни административни службеник ОУН је генерални секретар. Именује га ГС на предлог СБ на пет година. У овом својству присуствује свим састанцима Генералне скупштине, Савета безбедности,  Економског и социјалног савета, обавља све функције које му ови органи повере. Има право да скрене пажњу Савету безбедности  на сваки проблем који би могао да угрози међународни мир и безбедност. Врло је битна структура Секретаријата ОУН: Извршно одељење, Правно одељење, Одељење контролора, Персонално одељење, подсекретари за специјална политичка питања, Одељење за политичке послове и послове Савета безбедности,  Одељење за економске и социјалне послове,  Одељење за послове старатељства, Одељење за јавне информације, Служба за конференције и Служба за опште послове.

Намерно је укратко дата структура ОУН, како би смо се осврнули на то како је та и таква стриктура  утицала на рад ОУН и да ли ће таква структута бити њен гробар. Одмах након стварања такве структуре, избиле су неке пртивуречности у плановима великих сила. Та структура је настала у једном заносу након победе над фашизмом. Додуше, те противуречности великих сила су за неко време остале у другом палну да би се у одређеним моментима  насушних потреба политике  потпуно јасно манифестовале. Те противуречности нису  биле мале, а данас поготово.

У оним временима основни проблем је лежао у томе што су била супростављена два идеолошка система. Економско устројство СССР-а и социјалистичких  земаља  било је дијаметрално супротно од економског устројства капиталистичких  земаља, које су имале основна два мотива: јуриш на светско тржиште и превласт у колонијама.

Неоспорно је да су се капиталистичке земеље везивале неким споразумима, али ти споразуми су имали пре свега идеолошки основ – борбу против комунизма. Нису се могле споразумевати о статусу колонија (САД и Јапан, на пример нису имали колоније), које је држала углавном монархистичка Европа. Те и друге противуречности су се само гомилале и кочиле су рад ОУН, посебно у кризним моментима. Многе земље, не само велике силе, су основни проблем виделе у структури ОУН. Неминовно та структура,  иако формално није мењана Повеља, се мењала порема  дијалектици тих противуречности света  и зато се на њезиним правним трансформацијама одлично може проучити еволуција светске политике свих ових деценија. Они пресудни фактори који су били израз тих противуречности доводили су и стално доводе до тога да се стварност света  и идеја тога света  која је уткана у Повељу ОУН,  стално разилазе.

Педесетих и шездесетих година прошлог века издвојила су се три оснона момента која су утицала на рад  и на структуралне промене у  ОУН: улога великих сила, супростављеност два блока  (коју су  у политичкој терији називали „хладни рат“) и појава несврстаних земаља или несврстаног блока. На основу анализе њиховог деловања  може се видети неминовност одступања ОУН од своје почетне идеје,  уткане и разрађене у Повељи.

(наставиће се)

_______________________

* Комнен Коља Сератлић је дугогодишњи дипломата, члан УНС-а

 

1 reply »

  1. Немам ријечи да објасним колико сам сретан што је Коља ово врло важно питање ОУН ставио на интернет и детаљно објаснио његово стварање, његово дјеловање и његове мане и недостатке.Само бих желио да нам успут објасни како је „наш “ бајни пресједик Тадић успио да их превесла и да КиМ склони испод 1244 повеље и стрпа га у Еулех, да нам земље које су нас бомбардовале и отеле и признале наше КиМ као посебну државу,кроје и скроје остатак судбине,како КиМ тако и Србије.

    Свиђа ми се