АКТУЕЛНО

Ђачке екскурзије од септембра по новом правилнику


Почетком маја на снагу је ступио нови Правилник о организацији и остваривању екскурзије који ће се примењивати од предстојеће школске године. Њиме су прописани ближи услови и уређена питања од значаја за организацију и остваривање екскурзије у школама.

РТВ

Да би се ђачка екскурзија реализовала у разреду од 30 ђака неопходно је да се пријави минимум њих осамнаесторо. Ученик не може два пута током школовања ићи на исто место, а сви садржаји екскурзије морају бити реализовани до 22 часа. Ово су само неке од новина новоусвојеног Правилника о организацији и остваривању ђачких екскурзија које представљају неизоставни део у школовању сваког ђака.

Одељенска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије који се доставља наставничком већу, а екскурзија се не може реализовати док родитељи не дају сагласност. У припрему, организацију и реализацију екскурзија, поред ученика, морају бити укључени директор школе, стручни вођа путовања и одељенски старешина.

Директор школе је обавезан да организује консултативни састанак пре извођења путовања, на који позива представнике свих интересних група у процесу одлучивања и планирања, о чему се сачињава записник. Ако се превоз обавља друмским саобраћајем, директор школе обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописима којима се уређује начин обављања организованог превоза деце.

Екскурзија се изводи у Србији, а једном у току школовања може се одржати и у Републици Српској. За сваки разред прецизно су дефинисане локације које се обилазе. Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који уређује јавне набавке.

ИЗВОР: РТВ

———–

23.5.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић