АКТУЕЛНО

АВ је мало нервозан! – Спин.ЊЕТ


Упад опозиције на РТС оголио је све слабости српског друштва. Али није све црно, јер огољене су и слабости владајућег велеиздајника.

Емисија: Спин.њет
Аутор и водитељ Миодраг Зарковић

Извор: HelmCast, 18.03.2019.

2 replies »

 1. Доношењем Исламске декларације, Алија Изетбеговић је обећао, да се неће стати на томе, што је и испоштовано, те је следећи корак био доношење Устава Исламске заједнице у Босни и Херцеговини, чији део текста копирам:

  Ustav Islamske zajednice

  • Published in Decembar 25, 2006

  Polazeći od kur´anskih zapovijedi Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte (Ali-Imran, 103. ajet) i O vjernici, budite Strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono šio želite (Ali-Imran, 200. ajet) te hadisa Allahova Poslanika „Ostavio sam vam dvije stvari, ukoliko ih se budete pridržavali, nećete nikada zalutati: Allahovu Knjigu i moj Sunnet“, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na zasjedanju održanom, 25. redžeba 1418.h.g. odnosno 26.11.1997. godine u Sarajevu usvojio je:

  USTAV
  Islamske zajednice
  u Bosni i Hercegovini

  I. KARAKTER I NAČELA ISLAMSKE ZAJEDNICE

  Član 1.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i je¬dinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka izvan domovine i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.
  Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, Mešihat Islams¬ke zajednice u Hrvatskoj i Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji, sastavni su dio Islamske zajednice u Bosni i Her¬cegovini.
  Član 2.
  Autonomija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini utemeljena je na vjerskopravnim institucijama bosanskih muslimana iz vremena osmanske uprave u Bosni.
  Član 3.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini neodvojivi je dio ummeta.
  Član 4.
  Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bos¬ni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur´ani-kerimu i sunnetu Muhammeda alejhi-s-selam, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena.
  Član 5.
  Prava i obaveze pripadnici Islamske zajednice ostvaru¬ju u džematu, organima i ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
  Član 6.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je samostalna u uređivanju svojih djelatnosti i u upravljanju svojom imovinom.
  Član 7.

  …………………………………………………………………………….и тако даље, да не копирам више.

  U S T A V
  Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
  -službeni prečišćeni tekst-

  I. KARAKTER I NAČELA ISLAMSKE ZAJEDNICE

  Član 1.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj Sloveniji i Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.
  Reisu-l-ulema predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu.
  Član 2.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini neodvojivi je dio Ummeta.
  Član 3.
  Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur’an-i kerimu i sunnetu Muhammeda alejhi-s-selam, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena.
  Član 4.
  Prava i obaveze pripadnici i članovi Islamske zajednice ostvaruju u džematu, organima i ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
  Član 5.
  Islamska zajednica je samostalna u određivanju svojih ciljeva i uređivanju djelatnosti, organizacije, pravnih akata, izbornog postupka te u stjecanju imovine i njezinom upravljanju.
  Član 6.
  Islamska zajednica se stara za ispravno razumijevanje i življenje islama i osiguravanje uvjeta za prenošenje Emaneta.
  Cilj Islamske zajednice je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama.
  Cilj Islamske zajednice ostvaruje se promicanjem dobra i odvraćanjem od zla.
  Član 7.
  Islamska zajednica čuva vjerodostojnost islamskih normi i osigurava njihovo tumačenje i primjenu.
  U tumačenju vjere i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje se maturidijski akaid i hanefijski mezheb.
  Član 8.
  Islamska zajednica se brine o islamskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i članova, i zalaže se za očuvanje islamskih vrijednosti braka i porodičnog i društvenog života uz zajedničko zalaganje muškaraca i žena.
  Član 9.
  Islamska zajednica se stara o vjerskim pravima muslimana. http://www.rijaset.ba
  4

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Овде сам копирала делове Устава Исламске заједнице Босне и Херцеговине, у којем се каже (копирам):

  Član 1.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj Sloveniji i Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.
  Reisu-l-ulema predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu.
  …………………………………………………………………………………… итд.

  Мој коментар за овај копрани текст, је исти као и за текст, који се односи на Устав Исламске заједнице у Србији.

  Свиђа ми се

 2. Исламска заједница у Србији , донела је Устав Исламске заједнице у Србији 2007.г. у Новом Пазару. Издавач овог устава је Мешихат Исламске заједнице у Србији а штампао га је Графокартон –Пријепоље 2007.године, а потписао га је председник Сабора Исламске заједнице Хајро еф. Тутић.

  Копирам уводни део Устава Исламске заједнице у Србији:

  USTAV
  Islamske zajednice u Srbiji
  Novi Pazar, 1428/2007.

  Polazeći od kur’anske zapovijedi “Svi se čvrsto
  Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte” (Ali
  Imran, 103) te hadisa Allahovog Poslanika “Ostavio sam
  vam dvije stvari, ukoliko ih se budete pridržavali, nećete
  nikada zalutati: Allahovu Knjigu i moj Sunnet”, Sabor
  Islamske zajednice u Srbiji (u daljem tekstu: Sabor), na
  zasijedanju održanom 27. marta 2007. god. u Novom
  Pazaru, usvojio je

  I OPŠTE ODREDBE

  Član 1.
  Polazeći od kur’anske zapovijedi “Svi se čvrsto
  Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte” (Ali
  Imran, 103) te hadisa Allahovog Poslanika “Ostavio sam
  vam dvije stvari, ukoliko ih se budete pridržavali, nećete
  nikada zalutati: Allahovu Knjigu i moj Sunnet”, Sabor
  Islamske zajednice u Srbiji (u daljem tekstu: Sabor), na
  zasijedanju održanom 27. marta 2007. god. u Novom
  Pazaru, usvojio je
  Islamska zajednica u Srbiji (u daljem tekstu: Islamska
  zajednica) je jedna i jedinstvena tradicionalna vjerska zajednica
  muslimana sa područja Sandžaka, Preševske doline,
  Centralne Srbije i Vojvodine, muslimana dijaspore i drugih
  muslimana koji je prihvataju kao svoju.
  Član 2.
  Svoj legititmitet Islamska zajednica temelji na Kur’anu,
  Sunnetu, istorijskom kontinuitetu od šejhu-l-islama iz Istanbula
  posredstvom menšure i murasela, vjersko-pravnim i vjerskoprosvjetnim
  institucijama muslimana u Srbiji, te volji uleme i
  pripadnika Islamske zajednice.

  USTAV
  Islamske zajednice u Srbiji

  1
  Član 3.
  Islamska zajednica je autonomna u svom radu, utvrđivanju
  svojih djelatnosti i upravljanju svojom imovinom.
  Član 4.
  Islamska zajednica je neodvojivi dio islamskog ummeta.
  Član 5.
  Islamska zajednica može uspostavljati posebne odnose
  sa drugim islamskim zajednicama u skladu sa svojim
  interesima.
  Islamska zajednica može uspostaviti posebne odnose
  sa islamskim zajednicama u okruženju, na nivou zajednice
  ili muftijstva, u skladu sa kulturološkim i jezičkim posebnostima.
  Odluku o uspostavljanju posebnih odnosa donosi Sabor.
  Član 6.
  Sjedište Islamske zajednice je u Novom Pazaru.
  Islamska zajednica može imati svoje sjedište i u Beogradu.
  Član 7.
  Prava i obaveze pripadnici Islamske zajednice ostvaruju
  u džematu, organima i ustanovama Islamske zajednice.

  Овај Устав Исламске заједнице има 143. Члана. Копија члана 143 је испод:

  Član 143.
  Ovaj Ustav stupa na snagu danom donošenja, a objaviće
  se u “Glasu islama”.
  PREDSJEDNIK SABORA
  Hajro ef. Tutić

  Пошто се ради о уставу једне верске организације, осврнути ћу се на неке опште појмове, којима је дефинисан овај акт.

  Полазећи од основне дефиниције појма „устава“, да је он највиши општи правни акт у систему правних аката једне државе, који уређује најбитније односе у држави, а пре свега саму државну организацију и овлашћења државних органа као и слободе и права грађана.

  Садржина устава обухвата уређење највиших политичких институција у земљи, основна начела политичког режима и идивидуална и колективна права и слободе грађана којима се ограничава државна власт.

  Док под појмом уставности, се подразумева да у једној држави постоје основна друштвена правна правила утврђена уставом као највишим правним актом те државе, која обезбеђује да се државна власт организује и спроводи објективно, на основу тих правила.

  Заштита уставности и законитости у свакој држави утврђени су уставом.Њих чине судови и други органи правосуђа, као и посебни органи правосуђа-као што је уставни суд и слично.

  Из горе цитиранога, видимо да се ради о акту једне исламске „државе“, односно, речено на други начин, ради се о највишем правном акту једне исламске „државе“, коју су назвали Исламска заједница у Србији.

  Због свега изнесеног, позивам одговорне у нашој држави, да објасне, како српском народу, тако и свим грађанима државе Србије, о чему се заправо ради?

  Свиђа ми се