Вакцине и вакцинација

Да ли се вакцинални сој вируса морбила шири Србијом? Jавност захтева тачне информације о епидемији!


Вакцине инфо
21.3.2018.

Још чекамо одговоре Торлака и Батута на питања од пресудног значаја за јавно здравље и опстанак овог народа!

И Батут и Торлак ћуте. Осим захтева, последњих месеци, упутили смо и неколико ОПОМЕНА. Инсистирали смо да нам пошаљу егзактан одговор о пореклу соја вируса малих богиња који кружи Србијом. Сматрамо да је то податак од кључног значаја за јавност у Србији. Међутим, медији су такође блокирани. Новинаре не занима ова врста истраживања, тако да ћемо, уколико се Повереник за информације од јавног значаја не огласи, још дуго бити препуштени немилосрдној медијској пропаганди застрашивања и дезинформисања.

torlak

 

***

Вакцине инфо  24. ЈАНУАР 2018.
ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ ТОРЛАК

Војводе Степе 458, 11152 Београд,
П. фах 1, Р Србија
На руке в.д. директора гђе Вере Стоиљковић

 

Поштованa гђо Стоиљковић,

Дана 14.11.2017. г. Вашој Установи поднет је Захтев за добијање информација од јавног значаја, који је запримљен и заведен под бројем 4958/1, којим је између осталог тражено да се тражиоцу доставе „сви документи настали у раду или у вези са радом везано за податке и сваки званични извештај са подацима о свим лабораторијски потврђеним случајевима морбила у Р. Србији, са прецизним информацијама о томе, који је тип изолованог вируса морбила у питању, укључујући и тачни вакцинални статус као и годиште свих оболелих који се третирају као потврђени случајеви.”

Будући да смо по други пут заредом по ургенцији и под претњом жалбе Поверенику добили, поред нетачног тумачења Закона, само део тражених информација и извесне непотпуне и неразумљуве информације, иако јавност има оправдани интерес да зна искључуво тачне и јасне информације о јавно-здравственом и епидемиолошком статусу нације, налазимо да је неопходно да Вам још прецизније појаснимо наше захтеве и то конкретним питањима на која коначно очекујемо конкретне одговоре, имајући у виду да Ви или не разумете наш захтев, или по њему одбијате да поступите у целости од 14.11.2017. до данас, иако сте у том смислу упозорени, а тиме и свесни законских одредби које такво поступање санкционишу. У сваком случају, пошто сте навели да нам и даље стојите на располагању за све додатне информације, молимо вас за следеће:

1. Приложени документ у Вашем последњем обраћању од 17.01.2018.г. (бр.216/1) на коме се налази филогенетско стабло достављен је са очигледним недостатком и легенде и адекватног тумачења. Захтевамо стога да нам доставите легенду, односно кључ за тумачење приложеног филогенетског стабла, јер начин на који сте доставили ту информацију чини је и потпуно неразумљивом и неупотребљивом. Све то заједно и поред тога што је од Вас као представника важне државне институције тражена званична и тачна информација од јавног значаја која поред тога што треба да буде достављена у оригиналу, мора бити достављена и на званичном језику и писму државе у којој живимо, што се надамо да није спорно.

Дакле, с тим у вези морамо захтевати следећу информацију:

a) Где се на филогенетском стаблу налази приказан вакцинални сој вируса којим је вршена вакцинација у Србији и која је његова тачна ознака?

b) Шта значе слова и бројне ознаке, троугао и квадратић на слици филогенетичког стабла?

c) Зашто се на филогенетском стаблу (90) налази Даблин?

2. У делу документа написаном на енглеском језику, особа, чије име је заштићено наводи да ће неколико Даблин секвенци и две секвенце које се за по један нуклеотид разликују од Даблин секвенце („B3” варијанте) послати у „MeaNS”. Захтевамо прецизну и јасну информацију о томе о чему се заправо тачно ради и шта наведено тачно значи, имајући у виду да сте и такву информацију изоставили из достављања тражиоцу по поднетом захтеву?

3. Да ли Вам је, на основу добијених резултата, познат извор епидемије?

4. На основу чега сте вршили контролу генотипизације, тј. да ли знате из ког извора долази актуелна зараза, односно епидемија коју сте огласили у јавности?

5. Да ли „Торлак“ има тачне и потврђене информације о генотипу вакциналног вируса који се налази у ММР вакцини и његовом тачном називу, односно шифри?

6. Да ли је дошло до мутације вируса у односу на атенуирани вирус вакциналног порекла који се примењује у поступку вакцинације у Р. Србији и на Косову и Метохији?

7. Да ли је узрочник епидемије, на основу спроведене генотипизације, вакцинални или дивљи сој вируса?

8. Да ли особе након вакцинације ММР вакцином излучују живе вирусе и колико су ти вируси способни да изазову инфекцију код друге особе са којом је вакцинисана особа у контакту (молимо наведите референце или упутство произвођача вакцине у том смислу)?

9. Да ли вакцинални сој вируса може да доведе до обољевања, тј. епидемије или је то могуће само код тзв. дивљег вируса?

10. Дакле, уколико је узрочник епидемије вакцинални сој вируса, да ли је, на основу резултата генотипизације, дошло до мутације вируса у односу на атенуирани вирус из вакцине, те колико су те мутације (ако их има) значајне за повећање вирулентности вакциналног соја?

11. У смислу поднетог захтева од 14.11.2017. године од Вас захтевамо још једном да нам доставите све извештаје генотипизације, а нe само 24 како сте учинили, што значи да сте у обавези доставити нам и преосталих пет стотина или више постојећих узорака.

12. Да ли „Торлак“ има међу актуелно запосленима одговарајуће стручне људе који су обучени и оспособљени за прецизну детекцију генотипа вируса и рад на PCR уређајима (ако постоје) и да ли су ти уређаји у употреби, а ако нису од када?

13. У ком временском распону вакцинисана особа ММР-ом може да се сматра заштићеном од болести (навести референце), те да ли је вакцинисана особа могући преносилац болести од које је вакцинисана у одређеном периоду након вакцинације?

14. Који је тачно сој морбила присутан у вакцинама које се примењују у Р. Србији и која је његова ознака?

15. Који је сој морбила утврђен код свих заражених и преминулих и којом методом је то утврђено, ако је утврђено?

16. Да ли су вакцинални статуси оболелих и преминулих тачно утврђени и из којих докумената, односно евиденција, или се ради о претпоставкама о вакциналном статусу који се у односу на њих презентира јавности? (овде навести изворе из којих је вакцинални статус истих тачно утврђен).

17. Имајући у виду да је у Нишу преминула још једна особа под сумњом на компликације морбила, да ли је вршено утврђивање тачног соја морбила који је изазвао здравствене компликације и смрт пацијента, ако није да ли ће се таква процедура спровести и јавност обавестити о томе? Обзиром да је јавност заинтересована за детаље у вези са сво троје преминулих од морбила, молимо Вас да поступите по Закону и пошаљете нам документацију везану за ток лечења и историју болести као и остале важне детаље као што су вакцинални статус преминулих, да ли су преминули припадали ризичним здравственим (нпр. хронични и/или тежи болесници) и социјалним групама (нпр становници нехигијенских насеља)…

Молимо Вас за јасне одговоре разумљиве широј јавности која има оправдани интерес да зна наведене тражене информације од јавног значаја.

С поштовањем,

Жељко Тодоровић,

Законски заступник удружења
„Грађанска иницијатива за необавезну вакцинацију“
У Београду, 23.01.2018. године