АКТУЕЛНО

Већина кандидата лажу грађане када обећавају ствари ван надлежности председника републике!? – Новаковић


 

ЗАКЛЕТВА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ:

„Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности“.

Текст горње заклетве, коју ће ускоро у народном парламенту Србије полагати изабрани председнички кандидат, указује на сву тежину и одговорност шефа државе, али и на прецизно одређене ингеренције будућег Председника Републике. Ипак, ових дана смо сведоци да скоро сви кандидати за председника, њих 11- осим пар часних изузетака, избегавају као кугу, да се додирну уставних и законских надлежности председника републике, које су прецизно дефинисане уставом и законом.

 

Зашто то раде?

Вероватно да је у питању добро извежбани „партократски инстикт обмањивања“ лаковерних бирача- јер најбезбедније је обећати нешто што веома лепо звучи, док истовремено према уставном закону немате уопште обавезу да то и испуните…

…Такође је вероватно, да један број њих уопште и нема појма коју су стварне уставне надлежности и законске обавезе председника републике- Другим речима тотално су инкомпетентни за ову најодговорнију државну функцију у нашој земљи, која је ових дана суочена са огромном (и историјском) унутрашњом и спољном кризом!?

 

Да ли је свечана председничка заклетва јавно изговорена, пред Богом и народом, за неке кандидате, једноставно мртво слово на папиру?

Један озбиљан кандидат за улогу председника би на првом месту, током своје политичке кампање и јавних наступа у медијима, требало да детаљно образложи грађанима на који начин ће у својству врховног команданта војске и шефа државе- да испуни „најсветије дужности“, садржане у тексту горње председничке заклетве:

 • На који начин ће очувати сувереност и целину територије Републике Србије и обезбедити да Косово и Метохија остану саставни део наше отаџбине- Да ли ће бити спреман да прогласи окупацију на том делу наше територије, и да ако треба војском, чији је врховни командат, спречи сваки будући погром србсих држављана, који тамо живе под суровом шиптарском и НАТО окупацијом?

„Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије… Председник Републике командује Војском и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.“

 • На који начин ће очувати и већинска и мањинска људска права држављана Србије- Да ли ће штитити једино права „видљивих и невидљивих“ мањина, док ће игнорисати права већинског србског народа, који конкретно на КиМ живи под страном окупацијом, али коме и у другим деловима Србије прети опасност да буде сведен на мањину и обесправљен? И да ли ће коначно почети да примењују принцип реципротитета према суседним државама, које систематскии и плански крше права „србских мањина“ у оквиру својих јурисдикција- док се истовремено њиховим мањинама у Србији обезбеђују сва права према европским стандардима?

„Председник Републике може вратити Народној скупштини изгласани закон на поновно одлучивање ако сматра да закон није сагласан са Уставом или да је у супротности с потврђеним међународним уговорима или општеприхваћеним правилима међународног права.“

 • На који начин ће одбранити србски устав и законе- Да ли ће поништити противуставни „Бриселски споразум“? Да ли ће поништити противуставне законске акте којима су претходни издајнички режими укинули наше државне институције на КиМ, и да ли ће „отерати“ окупациони Еулекс, и КиМ вратити под надлежност УН, у складу са постојећим УН резолуцијама?

 

Да ли је будући председник способан и довољно частан да испуни своју заклетву и остале председничке дужности? И да ли је спреман да ако треба положи живот за своју домовину?

Наравно, постављајући ова питања свестан сам да већина слаткоречивих „партократских кандидата“ , осим пар часних изузетака, немају уопште намеру да испуне (кад и ако затреба) своју свечану обавезу- Управо зато њихови „председнички програми“ који нас ових дана даноноћно запљускују са малих и великих ТВ екрана, и не садрже скоро ништа из законског домена дужности председника- већ залазе у „атар премијерских дужности“.

Они једноставно улазе у  ове изборе, по принципу „обећање лудом радовање“. Надајмо се да међу милионима оних који излазе на ове изборе неће бити много „лудих радована“, већ пуно више одговорних србских домаћина, и да ће овај пут успешно прозрети и презрети све партократске и издајничке шаралаже, ових режимских и бившо-режимских, политичких шарлатана.

…Судбина Србије је исувише озбиљна ствар да би се препустила у руке данашњих политичких превараната, а слободни грађански избори су управо најјаче оружје у рукама потлачених…

…Зато „наоружајте“ се гласачким листићима драги суграђани и пошаљите, ову издајничку и преварантску политичку багру, на ђубриште историје…

Ако пажљиво погледате и прегледате све председничке програме и добро простудирате „педигре“ свих кандидата, лако ћете међу њима препознати правог, и добронамерног „србског домаћина“!

Написао: Миодраг Новаковић

 

 

 

ДОДАТАК>>> Надлежности председника Републике

Председник Републике бира се на непосредним изборима, тајним гласањем. Мандат председника Републике траје пет година, а почиње полагањем заклетве пред Народном скупштином.

Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије и представља Републику Србију у земљи и иностранству.

Председник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе кад год се бира нова Влада и при том је дужан да предложи оног кандидата који може да обезбеди избор Владе.

Председник Републике може вратити Народној скупштини изгласани закон на поновно одлучивање ако сматра да закон није сагласан са Уставом или да је у супротности с потврђеним међународним уговорима или општеприхваћеним правилима међународног права или да при доношењу закона није поштована процедура која је прописана за доношење закона или да закон не уређује неку област на одговарајући начин.

Председник Републике може, у складу са Уставом и законом, да распусти Народну скупштину на образложени предлог Владе и при том доноси одлуку којом расписује изборе за народне посланике.

Председник Републике указом проглашава закон, распушта Народну скупштину, поставља и опозива амбасадоре Републике Србије, даје одликовања и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије. Одлуком председник Републике расписује изборе за народне посланике, предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе, даје помиловања, именује генералног секретара председника Републике, шефа Кабинета председника Републике, саветнике председника Републике и друге функционере у Генералном секретаријату председника Републике.

Председник Републике командује Војском и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.

http://www.predsednik.rs/predsednik/nadleznosti

 • Устав Републике Србије(„Службени гласник РС“, бр. 98/06)
 • Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије(„Службени гласник РС“, бр. 98/06)
 • Закон о председнику Републике(„Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09-др. закон);
 • Закон о избору председника Републике(„Службени гласник РС“, бр. 111/07);
 • Закон о помиловању(„Службени гласник РС“, бр. 49/95, 50/95-исшр.);
 • Закон о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника РС“(„Службени гласник РС“, бр. 45/13);
 • Кривични законик(„Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05-испр. и 107/05-испр. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14);
 • Закон о поступку пред Уставним судом и правном дејству његових одлука(„Службени гласник РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/05);
 • Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција(„Службени гласник РС“, бр. 43/04);
 • Закон о Влади(„Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-испр. и 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 72/12, 7/14-одлука УС и 44/14);
 • Закон о државном печату Републике Србије(„Службени гласник РС“, бр. 101/07);
 • Закон о печату државних и других органа(„Службени гласник РС“, бр. 101/07);
 • Закон о Уставном суду(„Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-одлука УС и 40/15-др. закон);
 • Закон о одбрани(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. Закон, 04/09-др. Закон, 10/15);
 • Закон о Војсци Србије(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10-др. Закон, 10/15, 88/15-одлука УС);
 • Закон о спољним пословима(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07-испр, 41/09);
 • Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 72/12).

 

3 replies »

 1. Хвала Вам Миодраже што нас подсећате да Изборе треба гледати са више одговорности. Ако знамо домен овлашћења за функцију председника, онда ћемо знати и да нас политичари лажу. Сигурно је да народу србском не треба више ни једна анти-србска власт.
  Неопходно је да нашу пажњу усмеримо на поштовање Устава и Закона у оцени квалитета предложених програма, односно знаћемо – ко је ко и шта је шта?
  Онда ћемо знати ко је искрени родољуб и коме је бољитак Србије у срцу.

  Liked by 1 person

 2. На овако озбиљан, поучан и користан текст добисмо коментар анонимуса, који нешто пише, што нема везе са текстом. Добор је, чак одлично, да се овај текст појавио, д апотсети пратиоце сајта, а и све остале о чему се ради и који су задаци, овлашћења и права председника Србије. Нажалост, сумњам, да ће то доћи до мозгова пратиоца и коментатора овог сајта, као што то НЕ ДОЛАЗИ ни до мозга председничких кандидата. Обећавају све и свашта, појма немају, или не схватају, које су им могућности, али таласају за ону кинту, што ће добити из буџета, или од наших пара.

  Liked by 1 person

 3. ДОБРО НАПИСА РАДОЈИЦА МАРКОВИЋ ЈА БИ СЕ ЗАКЛЕО ЈЕДИНО КРАЉУ И ОТАЦБИНИ КА СТАРИ НАШИ КО ШТО СУ СЕ КЛЕЛИ КАКВА република КОЈА ЈЕ ЕТО НА ТЗВ ЗАСЕДАЊУ авноја ПОДМЕТНУТА СРБИМА ГОСПОДИНЕ НОВАКОВИЋУ ОД КАКО СРБИЈА ПОСТОЈИ ИМАЛИ СМО ЦАРЕВЕ КРАЉЕВЕ КРАЉИЦЕ ЗАШТО НЕ БИ МИ ИМАЛИ КРАЉЕВИНУ ДА СЕ ЗНА ЗАКОН РЕД ЈА ВЕРУЈЕМ У БОГА СВЕТОГ САВУ И КРАЉЕВИНУ ОД ЛЕСАНДРА КАРАНОВИЋА ДО ЗАДЊЕГ КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ КАРДЂОРДЂЕВИЋА КОЈИ СЕ ПРЕСЕЛИ 3 11 1970 У НЕБЕСКУ СРБИЈУ

  Liked by 1 person