Tag: prosvetiteljstvo

Професор Милан Брдар: O чвору самозаглављеног просветитељствa и какво нам образовање треба? (видео)


Несрећа је реширена. Имамо већ много, много, много младих људи са безвредним дипломама, који ништа не знају ваљано. To je највеће зло које нас је задесило. Ми ћемо морати ту генерацију да истрпимо – њихов цео радни век!