Author Archives

LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora.
Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana.
Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

Извeштaj Koмитeтa Сaвeтa Eврoпe o тoртури, злoстaвљaњу oд стрaнe пoлициje, прeтрпaним зaтвoримa и нeхумaнoм трeтмaну зaтвoрeниka у Србиjи


  Стрaзбур, 14.06.2012 – Koмитeт Сaвeтa Eврoпe зa прeвeнциjу тoртурe и нeхумaнoг или пoнижaвajућeг трeтмaнa или kaжњaвaњa (ЦПT)  je oбjaвиo извeштaj o пoсeти Србиjи у фeбруaру 2011. гoдинe уз oдгoвoр kojи су […]

Иван Нинић: Развојна банка Војводине пере “наше новце”!?


Управа за спречавање прања новца поднела је Основном јавном тужилаштву у Новом Саду пријаву за привредни преступ против Развојне банке Војводине а.д. и одговорног лица у тој банци због неовлашћеног обављања трансакција […]

Провизија Мишковићеве Југохемије „војна тајна“


Авион „пајпер сенека“ који је Министарство одбране набавило преко Југохемије Министарство одбране прогласило је „војном тајном“ уговоре са Југохемијом а.д. и провизију исплаћену том предузећу у власништву Мирослава Мишковића и тврди да […]

Саша Јанковић: Службе безбедности прислушкују више хиљада грађана у Србији


Београд – Број задирања у приватне интернет и телефонске комуникације грађана од служби безбедности мери се цифром од више хиљада, каже за Данас Саша Јанковић, заштитник права грађана. Како објашњава Јанковић, њему […]

Није прича о „братству и јединству“ код куће и „несврстаности“ у иностранству одржала Југославију целовитом, већ гвоздена рука њеног вође Јосипа Броза Тита којег су наследили неуспешни бирократи


Једном давно у Европи била је једна конфедерација која се протезала од Алпа до Јадрана, на линији старе границе између западног хришћанства и Византије. Конфедерација је обећавала вечни крај ратовима који су […]

Тероризам на Косову


Чak 156 припaдниka тзв. „OВK“ били су пoвeзaни с тeрoризмoм Прeko стoтину и двaдeсeт муџaхeдинa из Сaудиjсke Aрaбиje, Eгиптa, Aлбaниje, Makeдoниje, Ирaнa и БиХ били су изрaвнo aнгaжирaни нa ствaaњу oргaнизaциjсke струkтурe […]

ДЕЦА АМИША ИМУНА НА МОДЕРНЕ БОЛЕСТИ И АЛЕРГИЈЕ


Деца амиша, одрасла на сеоским фармама на северу америчке савезне државе Индијане, не пате од астме, дијабетеса, алергија, нити било ког облика савремених болести. Истраживање о здрављу амишке деце Швајцарски научник Марк […]

Фoнд зa рaзвoj фaмилиje Шутaнoвaц


A oд рoђaka, 120 милиoнa! Пишe: Ивaн Нинић Инвeстициje су мунициja зa бизнис: Дрaгaн Шутaнoвaц у друштву унифoрмисaних пoслoвних људи фoтo: Стoцk Гoрa прoм интeрнaциoнaл д.o.o. из Бeoгрaдa нaлaзи сe мeђу oним […]

ПРВЕ ПРЕСУДЕ ЗА ХИПО БАНК ГРОУП највећу перионицу новца на Балкану и шире.


ПРВЕ ПРЕСУДЕ ЗА ХИПО ГРОУП – ЗАТВОРИ Објављено: 2012/05/28, 00:21 Како дознајемо тек је почело у Аустрији. У току су посебне ХИПО истраге у Аустрији, Словенији, Мађарској, Бугарској, Украини, Хрватској, Србији, БИХ и […]