Tag Archives: др Мирослав Свирчевић

Др Мирослав Свирчевић: Континуитет британских интереса у Србији

Др Мирослав Свирчевић: Континуитет британских интереса у Србији Др Мирослав Свирчевић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, припада генерацији младих српских историчара (изучава историјски развој правних и политичких система у балканским земљама у ХIХ и ХХ веку) и током свога образовања био је у прилици да се са темама којима се бави упозна и из страних извора. Једна од таквих тема

Read more