Category: Александар Недељковић

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: СОКОЛСКА БОРБА ЗА ЈЕДИНСТВО НАРОДА


              СОКОЛСКА БОРБА ЗА ЈЕДИНСТВО НАРОДА После Мајског преврата 1903. јачала је активност српске омладине у Аустро-Угарској. Нови дух у Србији, слом режима грофа Куена у Хрватској, тешка криза режима у Босни […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: РУСКИ СОКОЛИ У ЗЕМУНУ


                          РУСКИ СОКОЛИ У ЗЕМУНУ Чеси су сматрали да је соколство установа која је позвана да поведе културну борбу против Немаца у свим словенским земљама. Ширили су соколство код свих Словена. У […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: "СОКОЛСКА ПЕТОГОДИШЊИЦА"


             СОКОЛСКА ПЕТОГОДИШЊИЦА   Соколство је сматрало, да у свом дотадашњем раду није дало праву меру жртве и прегарања за општу ствар. Соколи су били спремни да у Југославији изврше свој задатак […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: Дубровачки соколи од 1918. до 1941.


                Дубровачки соколи од 1918. до 1941. На Видовданском соколском сабору одржаном 1919.  у Новом Саду  сви соколски  савези ујединили су се у Соколски Савез С.Х.С.  На Сабору у име Српског соколског […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: СРПСКИ СОКОЛИ-ДОБРОВОЉЦИ ИЗ АМЕРИКЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ


СРПСКИ СОКОЛИ-ДОБРОВОЉЦИ ИЗ АМЕРИКЕ У  ПРВОМ  СВЕТСКОМ  РАТУ Бежећи од сиромаштва  Срби из Далмације, Војводине и Црне Горе исељавали су се у Америку. Национални прегаоци тежили су да их окупе у српска […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: Соколско друштво у Дубровнику за време Краљевине СХС


Соколско друштво у  Дубровнику за време Краљевине СХС Дубровачко друштво „Душан Силни” одржало је главну скупштину  26. октобра 1919. на којој је закључено да се друштво уједини са Хрватским соколом. Одржана је […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: СОКОЛСКА ЖУПА „ЊЕГОШ“ НА ПРИМОРЈУ


СОКОЛСКА  ЖУПА  ЊЕГОШ  НА  ПРИМОРЈУ    На Видовданском соколском сабору одржаном 1919.  у Новом Саду сви соколски  савези ујединили су  се  у  Соколски  Савез С.Х.С. Љуба Јовановић и Грга Анђелиновић представљали су […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: ПОСЕТЕ КРАЉЕВСКОГ ПАРА ПРИМОРЈУ


             ПОСЕТЕ КРАЉЕВСКОГ ПАРА ПРИМОРЈУ   После Уједињења 1918. Срби католици на Приморју сматрали су да је њихово национално питање решено уједињењем са Србијом и стварањем Југославије.  Говорећи о значају Дана Уједињења […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: Напори националних друштава у очувању народне уметности…


       Напори националних друштава  у очувању народне уметности   Национална друштва као што је Коло Српских Сестара и Соколи у краљевини Југославији бавила су се подстицањем и одржавањем народног стваралаштва. Соколи су […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: ДУБРОВАЧКА ШТАМПА О ФРАНКОВЦИМА У ДУБРОВНИКУ


ДУБРОВАЧКА ШТАМПА О ФРАНКОВЦИМА У ДУБРОВНИКУ Задушнице за Франца Фердинанда одржане су 4 јула 1914. Све државне, покрајинске и месне власти присуствовале су  задушницама. После мисе руља је тражила да се скине […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: СРПСКИ ЦАВТАТ ДО 1944 ГОДИНЕ …


                             СРПСКИ ЦАВТАТ ДО 1944  ГОДИНЕ Крајем 19 и у првој половини  20 века   већина становника у Цавтату се изјашњавала као Срби католици , који је због тога био познат као  „мали […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: СОКОЛСКА ЧЕТА У ЛУЦИ ШИПАНСКОЈ


    СОКОЛСКА ЧЕТА  У ЛУЦИ  ШИПАНСКОЈ После Уједињења 1918. Срби католици сматрали су да је њихово национално питање решено уједињењем са Србијом и стварањем Југославије. У листу „Дубровник” о том времену истиче […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: СОКОЛИ НА МЉЕТУ …


                                Соколи  на  Мљету Почетак тридесетих година 20 века било је раздобље омасовљења соколских јединица (друштава и чета). Држава је у том периоду пружала подршку соколима. Срби католици сматрали су да је […]

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: Добротворне Задруге и Друштва Српкиња у Дубровнику …


Од  Добротворне  Задруге  Српкиња  Дубровкиња до Друштва ,,Књегиња Зорка” у Дубровнику Добротворне Задруге Српкиња биле су просветна и хуманитарна удружења српских жена у Аустро-Угарској. Прва Задруга основана је 1867. у Новом Саду […]