Напад на уставни поредак

Др Љубомир Грујић: Шта вам је, народни посланици, важније од народа и његове Републике Србије?


ljubomir-grujic-izbori8-s

***

1

НАРОДНА СКУПШТИНA
Госпођи Маји Гојковић, председнику
Булевар Краља Александра бр. 13
11000 Београд

Доставља се преко епоште:

Госпођи мр Светислави Булајић, генералном секретару, с молбом да се овај допис проследи сваком народном посланику
sekretar@parlament.rs

Уставном суду
<kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs>
<sekretar.us@ustavni.sud.rs>
<informacija@ustavni.sud.rs>

Средствима јавног обавештавања – јавности преко интернета

 

Предмет: Шта вам је, народни посланици, важније од народа и његове Републике Србије?

II део. Петиција:  Став Народне скупштине о усклађивању с Уставом: чланова 81, 82, 83 Закона о народним посланицима, који озакоњују крађу изборних гласова бирача, и рада, ставова, одлука, решења и пресуда Уставног суда.

 

Поштовани народни посланици, на основу члана 56 Устава подноси вам се

П Е Т И Ц И Ј А   Н А Р О Д Н О Ј   С К У П Ш Т И Н И

да Народна скупштина без даљег одлагања јавно одговори када ће да објави свој став:

 1. О усклађивању с Уставом противуставних чланова 81, 82 и 83 Закона о избору народних  посланика којима се озакоњује државна крађа изборних гласова бирача,
 2. О усклађивању с Уставом противуставног рада, ставова, одлука, решења и пресуда Уставног суда, чије су противуставности доказане у четвороделној петицији поднетој Народној скупштини и 17. јуна 2016. године, и
 3. О предлозима у тој четвороделној петици.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1) Четвороделна петиција Народној скупштини о уставној кризи

Народној скупштини су, на основу члана 56 Устава, 7. и 17.  јуна 2016. године била поднета следећа четири дела петиције под заједничким насловом: Уставна криза и од Народне скупштине је било тражено да јавно на њих одговори:

Уставна криза. I: Противуставно oзакоњење крађе гласова – уништавање демократије, људских права, слобода и владавине права (07/06/2016)

Документ је јавно изложен на:

УСТАВНА КРИЗА (1 део): Др Љубомир Т. Грујић – Закон о избору народних посланика је ПРОТИВУСТАВАН

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_12LTGzavdnoBojaURL.163113857.pdf

Уставна криза. II: Уставни суд прихвата неуставност закона (07/06/2016) 

     Документ је јавно изложен на:

УСТАВНА КРИЗА (2 део): Др Љубомир Т. Грујић – Закон о избору Председника је ПРОТИВУСТАВАН

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_11LTGbojaURL.163114332.pdf

Уставна криза. III: (Не)надлежност Уставног суда за оцену уставности и законитости (општих) политичких аката (07/06/2016)

Документ је јавно изложен на:

УСТАВНА КРИЗА (3. део) Др Љубомир Т. Грујић: Ако није Уставни суд, који државни орган је надлежан за оцену уставности и законитости (општих) политичких и правно-политичких аката?

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_13LTGbojaURLb.16460055.pdf

Уставна криза. IV: (Не)Надлежност Уставног суда за оцену уставности и законитости рада политичких странака. Одузимање права грађанима да подносе предлоге Уставном суду

Документ је јавно изложен на:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_17LTGsve.17214812.pdf

2) Одговор и обавештење саветника Народне скупштине

Захваљујем се господину Радославу Вујовићу, саветнику Народне скупштине на одговору-обавештењу и на његовом прослеђивању наведене четвороделне петиције по теми Уставна криза Одбору Народне скупштине за уставна питања и законодавство:

2

3) Шта је важније Народној скупштини од одбране Републике Србије, од права и слобода њених житеља, од поштовања њеног Устава?

Прошло је седам месеци од подношења наведене четвороделне петиције Народној скупштини и пет месеци од када је саветник Народне скупштине њу доставио Одбору Народне скупштине за уставна питања и законодавство. То је довољно дуг, па и предуг временски интервал, да Народна скупштина објави своје ставове и одлуке по тој четвороделној петицији. Она се односи на непоштовање Устава од стране врховних државних органа, посебно Уставног суда и претходних сазива Народне скупштине, што је омогућавало Влади под руководством њеног председника па чак и председнику Републике да спроводе самовољну противуставну политику и да доносе противуставне одлуке.

О томе су Уставни суд, они и јавност били упозоравани и обавештавани

(видети: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_02_05LTG_VlastDdtk.291104457.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_02_13LTG_BTidr.291103539.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_04_22IskustvoOSTAVKABT.29174554.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_07_07Narod_BT_Sk_V.29171421.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_10_29LTG_Pitanjbt.29165422.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_10_31LTG_VldPitanja.29165106.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_11_13LTG_Ptanja.29164700.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_11_23LTGbtSTATUTapv.29164312.pdf ,  http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_01_21LTG_BT.29145734.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_26SkpsiSTINA.29140231.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_27_LTG_BT_ispr.29135437.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_30LTG_DklSrbrncSve.29135128.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_04_22AmntDbrUpzrSve.29132827.pdf, http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_04_23LTG_SkpBTVlPodnto0001.29132324.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_05LTG_MUPsve.29131715.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_01_28LTG_BTcudo.29080415.pdf ,http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_04_18LTG_BTSkVlAlVcc.29075404.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/20110701LTGspiskoviBT.5030817.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_07_01LTGpotvrdai_BT.5031247.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_09_01LTG_PslncmaOpste.29064319.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_10_04LTG_BT_SkPtvr.29061334.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_11_09LTG_SvimPslncma.29060539.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_11_16LTG_SlvcDJkDjnSve.29060259.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2012_10_04LTG.28931849.pdf,http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2012_10_26LT_PstUstDrzNr.28931705.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_23LTG_Vlast_sve.28864455.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_05_14LTG_Vucic.28862854.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_07_01LTGsve2.28860230.pdf , http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/20120713LTG.28922506.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_11_28LTG_Optuzba_SveYoutube.31324027.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf  , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_05LTG_UsZlb.31330122.pdf, http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_11_12LTG.315150421.pdf,
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_12_17LTG.350142520.pdf, http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_04LTG.3532214.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_20LTG_Sve.50140209.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_04_19LTG.208140421.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_05_10LTGepismoSve.129132113.pdf , https://facebookreporter.org/2015/06/04/марко-јакшић-вучић-од-лаврова-тражио-и/ , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_06_04LTG.21054650.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_07_09LTG_Hag_eadr.204110737.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_07_09LTG_EUeadr.204111121.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_07_10LTG_GB_eadr.204111247.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_07_10LTG_NATO_eadr.204111624.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_10_30LTG_KrtPlzPrgOdgv.302154227.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_07_10LTG_SRN_eadr.204112022.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_07_10LTG_USA_eadr.204112320.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_11_24LTG_oFajglju.327140333.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_02_26LTGbezJMBG_URL.56132003.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_04_05LTGbezJMBG.64151107.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_05_24US.14494856.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_09LTG_potvrde.31421517.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016__11_10Vucic_ClintonsSent.31442717.pdf , http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_21LTG_SkupstinaIspr.32612747.pdf)

Њихова противуставна деловања и акта, њихове противуставне одлуке, и њихови противуставни ставови имају трагичне последице по Републику Србију, по права и слободе њених житеља.  Докази су изложени у тој четвороделној петицији.

Према члановима 81, 82 и 83 Закона о избору народних посланика, гласови бирача дати странкама које нису задовољиле цензус од 5% се дарују странкама које су добиле највише гласова. Да је човек хтео да гласа за неку од њих он би то и учинио. Његов глас се додељује странци коју не подржава. На основу чега? С којим правом? То руши владавину права, социјалну правду, демократију, људска права и слободе, гарантована члановима 1, 2, 18 и 19 Устава. То ствара драстичну неједнакост бирача пред Уставом и законом чиме се самовољно и неуставно укида први став члана 21 Устава. Унижава се људско достојанство чија је неприкосновеност гарантована чланом 23 Устава. Глас бирача који не подржава ни једну од водећих странака се додељује некој од њих! Срамота да Народна скупштина озакони и спроводи такву јавну крађу гласова. Човек је претворен у ништавило. Потпуна спрдња с бирачем. То повређује његов психички интегритет чија је неповредивост гарантована чланом 25 Устава. Он је бачен у положај сличан ропском што члан 26 Устава строго забрањује. То укида слободу мисли, савести и уверења која се гарантује чланом 43 Устава. У тим члановима Закона о избору народних посланика се у суштини укида, супротно члану 52 Устава, право држављанину Републике Србије да бира и да се његов глас поштује исто као и глас сваког другог бирача. То је утврђено и у члану 80 Закона о избору народних посланика. Међутим, први став члана 81 Закона о избору народних посланика поништава члан 80 Закона о избору народних посланика. То је противуставна и противречна озакоњена махинација на највишем државном нивоу!!! Она је један од узрока стварања политичке олигархије чији се припадници врте у круг. Њихова заједничка особина је непоштовање Устава, а тиме и народа и саме државе Републике Србије (видети документа јавно изложена на интернету која су цитирана у првом пасусу овог одељка). Последица је да скоро (а некада и више од) 50% бирача сматра да је бесмислено учествовати на изборима те апстинира. То одговара онима којима је власт средство да остваре свој лични интерес и циљ ниподашавајући народ и државу. Уставни суд је одбио да оцени уставност тих чланова. Није извршио своју основну обавезу (чланови 166 и 167 Устава) .

Народна скупштина је, као носилац уставне и законодадне власти (члан 98 Устава), обавезна (члан 99 Устава) да обезбеди да закони буду у складу с Уставом (члан 194 Устава). Зато је Народна скупштина обавезна да усклади с Уставом чланове 81, 82 и 83 Закона о избору народних посланика и то пре објављивања следећих избора за народне посланике.  Народна скупштина је имала довољно времена да то учини до сада и зато треба да без даљег одлагања обавести народ када ће да усклади чланове 81, 82 и 83 Закона о избору народних посланика с Уставом и да то учини. Тиме би био остварен први степен у укидању самовољног противустаног деловања и диктатуре владајуће политичке олигархије.

 

4) Продубљивање уставне кризе

У другом делу наведене четвороделне петиције, под II: Уставни суд прихвата неуставност закона, је показано да Устав утврђује да једно лице може највише два пута да буде бирано (значи: кандидовано) за председника Републике (3. став члана 116 Устава). По овом питању важећи Устав се битно разликује од ранијег устава који је дозвољавао да једно лице може да буде бирано (тј. кандидовано) за председника Републике произвољан број пута, али да највише два пута може да буде изабрано за Председника.

Следећа лица (наведена азбучним редом) су била бирана (кандидована) за председника Републике по садашњњем Уставу у току председничких избора 2008. и 2012. године:

 • Јовановић Чедомир
 • Николић Томислав, садашњи председник Републике од 2012. године
 • Пастор Иштван
 • Тадић Борис, председник Републике 2008.-2012. године

Ни једна од ових личности нема право да буде бирана (кандидована) за председника Републике.

У члану 86, 3. став, Устава Републике Србије из 1990. године је било утврђено да једно лице може бити ИЗАБРАНО за председника Републике највише два пута. Садашњи, важећи, Устав из 2006. године је пооштрио критеријум у погледу избора председника Републике. У 3. ставу члана 116 Устава из 2006. године изричито се наглашава да нико не може више од два пута да буде БИРАН, што значи КАНДИДОВАН,  за председника Републике.

Несумњиво је да свако од њих, а и Републичка изборна комисија, зна битну разлику између БИРАТИ / БИТИ БИРАН (КАНДИДОВАН) и ИЗАБРАТИ / БИТИ ИЗАБРАН. Њих четворица су и лично осетила суштинску разлику између БИТИ БИРАН (КАНДИДОВАН) и БИТИ ИЗАБРАН. Подношење противуставне кандидатуре било ког од тих лица би значило да је спреман да на противуставан начин постане председник Републике чиме би то лице унапред кршило Председничку заклетву (4. став члана 114 Устава). Та личност не би могла да буде инаугурисана за Председника. Ако би то лице и изрекло формално јавно Председничку заклетву оно се не би истинито обавезало том свечаном јавном Председничком заклетвом да ће да је поштује, тј. не би се ни осећало нити било спремно да штити, да брани, Устав и закон, сувереност и територијалну целину Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, људска права и слободе, као и да савесно и одговорно испуњава све своје дужности, а што је суштина те заклетве. Такво кандидовање за председника Републике би даље продубило уставну кризу уместо да је спречи заштитом Устава, људских права и слобода, заштитом територијалне целине и суверенитета Републике Србије. Уколико би неко од њих четворице и поднео пријаву за своје кандидовање за председника Републике, задатак и обавеза Републичке изборне комисије би био да ту пријаву одбије, тј. да се његово име и презиме не појаве на листи кандидата за председника Републике без обзира што је Уставни суд, кршећи 1. став и члана 166 и члана 167, 2. и 3. став члан 194 Устава, одбио да усклади Закон о председнику и Закон о избору председника с Уставом. Докази су дати у другом делу наведене четвороделне петиције. Све то би било спречено већ ако би Народна скупштина прихватила предлог из напред наведене четвороделне петиције да разреши судије (које нису поштовале Устав) Уставног суда, тј. да распустисадашњи сазив Уставног суда јер већина његових судија није поштовала Устав и да усклади с чланом 116  Устава члан 12  Закона о председнику Републике и да допуни Закон о избору председника Републике. Тиме би био остварен следећи степен у укидању самовоље и диктатуре владајуће политичке олигархије и њеног противуставног деловања.

У III делу наведене четвороделне петиције: (Не)надлежност Уставног суда за оцену уставности и законитости (општих) политичких аката су детаљно дати докази противуставних ставова, решења, одлука и аката Уставног суда.  Међу њима су ставови и решења, акти, Уставног суда да одбија да оцени уставност противуставне пријаве у име Републике Србије за учлањење Републике Србије у Европску унију; да политички акт, за чију оцену уставности је Уставни суд сам себе огласио ненадлежним, може да буде основа за доношење општих државних аката (на пример, закона) чиме је Уставни суд такав политички акт поставио изнад и ван Устава;  одбијање Уставног суда да оцени Уставност противуставне Резолуције Народне скупштине од 13. јануара 2013. године; одбијање Уставног суда да оцени уставност (на њој заснованог) противуставног Бриселског споразума и из њега проистеклих других противуставних споразума. Њихове последице су катастрофалне по народ и државу.

У IV делу наведене четвороделне петиције: (Не)Надлежност Уставног суда за оцену уставности и законитости рада политичких странака. Одузимање права грађанима да подносе предлоге Уставном суду су дати докази о запрепашћујућем самовољном одрицању Уставног суда да извршава своје уставне обавезе и о његовом, такође самовољном и противуставном одузимању права држављанину Републике Србије да подноси предлог Уставном суду за оцену уставности и законитости рада председника Републике или политичке странке.

Наведени противуставани рад, решења, одлуке, пресуде Уставног суда су омогућили врховним државним органима: претходним и садашњим Владама и њиховим председницима, претходном и садашњем председнику Републике и претходним сазивима Народне скупштине да својим противуставним иступањима, деловањима, одлукама, резолуцијама и законима онемогуће да Република Србија уређује и обезбеђује:

 1. сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије, њен међународни положај и односе са другим државама и међународним организацијама;
 1. остваривање и заштиту слобода и права грађана; уставност и законитост; поступак пред судовима и другим државним органима; одговорност и санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом и за повреду закона, других прописа и општих аката; амнестије и помиловања за кривична дела;
 1. територијалну организацију Републике Србије; систем локалне самоуправе;
 1. одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана; мере за случај ванредног стања;
 1. систем преласка границе и контроле промета роба, услуга и путничког саобраћаја преко границе; положај станаца и страних правних лица;
 1. јединствено тржиште; правни положај привредних субјеката; систем обављања појединих привредних и других делатности; робне резерве; монетарни, банкарски, девизни и царински систем; економске односе са иностранством; систем кредитних односа са иностранством; порески систем;
 1. својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине;

Ово су тачке 1. до 7. члана 97 Устава.

5) Однос Народне скупштине према Уставу

Из одговора господина Радослава Вујовића, саветника Народне скупштине, не може да се закључи да ли (ни)су сва четири дела наведене петиције била (електронски) пренета сваком народном посланику, а како је било замољено да се учини. Тада је јавно указано да је на овом сазиву Народне скупштине да одлучи да ли ће прихватити противуставне одлуке, резолуције, акта, ранијих сазива Народне скупштине или ће поштовати Устав и њиме утврђену и одређену државу Републику Србију извршавањем своје основне дужности носиоца уставотворне и законодавне власти (члан 98 Устава) и својих изборних права и дужности да бира и разрешава судије Уставног суда (тачка 2 члана 99 Устава) и да контролише рад извршне и судске власти (3. став члана 4 Устава).  Надам се да ће Народна скупштина извршити те своје основне уставне дужности и тиме омогућити да Република Србија почне и настави да испуњава своје обавезе утврђене чланом 97 Устава.

Након доношења одлуке о потврђивању мандата народни посланици полажу заклетву чији текст гласи:

„Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати предано, поштено, савесно и верно Уставу, бранити људска и мањинска права и грађанске слободе и по најбољем знању и умећу служити грађанима Србије, истини и правди!

Члан 17 Закона о Народној скупштини

Молим председника Народне скупштине госпођу Мају Гојковић да не спречава да се овај документ у пдф-у проследи сваком народном посланику, и молим генералног секретара Народне скупштине госпођу мгр. Светиславу Булајић да се овај допис у пдф-у без одлагања пренесе сваком народном посланику.

У нади да Народна скупштина схвата значај да по изложеним питањима наведене четвоороделне и ове петиције заузме став и донесе решења на основу Устава и у складу с Уставом те да ће то јавно да објави без одлагања,

Београд, 25. јануар, 2017. године

С поштовањем,
Др Љубомир Т. Грујић,
редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд

1 reply »