(ПРО)ЗАПАДНИ ЗЛОЧИН

(ПРО)ЗАПАДНИ ЗЛОЧИН 41: РЕГАНОВА ДОКТРИНА И АМЕРИЧКИ „НЕНАСИЛНИ ТЕРОРИЗАМ“


РЕГАНОВА ДОКТРИНА И АМЕРИЧКИ „НЕНАСИЛНИ ТЕРОРИЗАМ“

reagan_foreign_policy_27…Тада (1984. Самит Реган- Тачер, у присуству Бржезинског и Кисинџера, усвојена председничка директива НСДД133 о “успостављању војног присуства у Југославији) је усвојена „Реганова доктрина“, којом се многе ингеренције, до тада искључиво у домену ЦИА-е, пребацују на тзв. невладине организације, у стварности параван агенције за ЦИА организацију.

Њихова основна карактеристика је била да, иако наводно независне, су биле финансиране непосредно (или посредно) из буџета америчког конгреса и тајних фондова америчке владе. У ту сврху, субверзивног рушења тадашње Југославије, и „кастрирања“ Србије као државе, још је у то време формирана Балканска Иницијатива при америчком Институту за Мир. Истовремено је формирана „невладина“ организација (финансирана владиним парама) USAID, специјализована за субверзивно „ненасилно“ рушење система у другим земљама.

otpor-srbija-srdja-popovicCSS> Otpor, Canvas and Terrorism (December 2014)- Last month the cabinet of prince Bin Zayed, the government of United Arab Emirates, in accordance to the federal anti terrorist law, published a list of terrorist organizations to arise awareness in media and society about their work and the danger that comes from them.  On that list there are 85 names, including Al Qaeda, the infamous Boko Haram, Muslim Brotherhood, and others.  So on that list they have the most radical Islamist and jihadist groups that endanger all secular and moderate regimes in Muslim world.  The only non-Islamic organization on that list is Canvas from Belgrade.

Центар за синкретичке студије: Отпор, Канвас и Тероризам-  Прошлог месеца кабинет принца Бин Заједа, владе Уједињених арабских емирата, је у складу са федералним антитерористичким законом, објавио листу терористичких организација, како би упозорио јавност и медије на постојање и деловање тих група. На листи се налази 85 организација, укључујући Ал Каиду, озлоглашени Боко Харам, Муслиманско Братство и други. Дакле, на тој листи су углавном најрадикалнији Исламисти и Џихадист групе који представљају претњу свим секуларним режимима у муслиманском свету- Једина не-муслиманска (терористичка) организација на тој листи јесте Канвас из Београда!?

На тај начин, у случају да „ствари крену погрешним путем“ (као што се то десило са ЦИА режираним пучем против демократски изабраног чилеанског председника Аљендеа), америчка влада је сада могла званично да „пере руке“, пошто су сав ризик и „бламажа“ за евентуални неуспех операције били упућени на ове фантомске невладине организације са којима америчка влада званично „нема ништа“.

Наравно, у периоду након тог самита, никло је још доста сличних параван (ЦИА) агенција (или фондација), попут: OTI, NED, Carnegie foundation, SOROS(OSI- Open Society Institute), CANVAS итд (о тим параван агенцијама и другим аспектима специјалног рата против наше отаџбине сам детаљније писао у тексту под називом „Хронологија НАТО злочина над Србијом.

Пуковник Роберт Хелви је био само један од (највише експонираних) америчких обавештајних оперативаца, док су у сенци постојали многи други кључни појединци, којима је „занат“ такође био рушење политичких режима широм света „неконвенционалним средствима“, попут овде споменуте методе „ненасилног отпора“, која је и главна тема овог мог чланка.

SENZA CENSURA N.24 November ’07 – february ’08 The pupil of Sharp, Ackerman, is now the president of Freedom House financed by the State Department to ‘promote democracy’ in the world by the American way; it has a seat in Venezuela from September 2004, after the revocation referendum against Chavez. Peter Ackerman took up his engagement replacing James Woosley, ex-director of CIA representing the US intelligence and security forces. Also Ackerman is a promoter of the International Centre for Non-Violent Conflict, organization that produced documentaries like ‘Bringing down a dictator’, ‘Orange Revolution’ and books like ‘Strategic Nonviolent Conflict’ and ‘A Force More Powerful’.

Also Ackerman works with CANVAS organization (Center for Applied Non-Violent Action and Strategies) that is the new face of the OTPOR (‘resistance’ in Serbian language), organization of young people, financed by the State Department to overthrow Milosevic. In the web page of CANVAS there is a section dedicated to the ‘actual battlefields’ (http://www.canvasopedia.org/content/battlefield/live.ht… ) and Venezuela is one of the battlefields where they work with social and political organizations of those countries. In this page there is also the list of the armaments used for these battlefields.

„ОСЕТЉИВА ЦЕНЗУРА Н. (латиноамерички портал) 24 новембар- 7 фебруар 2008- Шарпов ученик, Акерман, који је тренутно председник „Фридом Хауса“ финансираног од стране америчке владе ради „промоције демократије“ у америчком стилу широм света, се устоличио у Венецуели од септембра 2004, након отказаног референдума против Чавеза. Питер Акерман је преузео ову позицију уместо Џејмса Вуслија, бившег директора ЦИА који је заступао интерересе америчких обавештајних агенција и безбедносних служби. Акерман је такође промотер Међународног центра за Ненасилне Конфликте, организације која је произвела документарне филмове попут „Рушење диктатора“, „Оранж револуција“, и књиге попут „Статешки ненасилни конфликт“ и „Снага јача него икада“.

Акерман такође ради са Канвас органзацијом (Центар за примењену ненасилну акцију и стратегије) који је у ствари нова форма Отпора (српска верзија), организације младих људи, финансираних од стране америчке владе зарад рушења Милошевића. На интернет страницама портала Канваса постоји секција посвећена „стварним бојним пољима“ и Венецуела ту представља једно од тих „бојних поља“, где они раде са друштвеним и политичким организацијама циљаних земаља. На тим страницама такође постоји и листа „борбених средстава“ коју они користе за своја „бојна поља“…

ackermanЈедан од тих значајних људи из сенке је свакако Питер Акерман, корумпирани амерички банкар (Rockport Capital Inc.), који је стекао богатсво манипулишући банкарским меницама преко својих пријатеља у америчкој администрацији. Акермана и његов „карактер“ је најбоље описао један од идеолога и креатора стратегије „ненасилног отпора“ (која је еволвирала из ЦИА стратегије дестабилизације страних режима) господин Џин Шарп.

Gene SharpГосподин Шарп  је скоро сав свој „интелектуални опус“ посветио овој неконвеционалној обавештајно-терористичкој методи рушења режима, и његове књиге (најпознатије дело: „Од диктаторског режима до демократије“) су постале обавезни приручник не само српских петоколонаша (отпораша), већ и свих других „активиста“ широм света, који би се нашли на платном списку западних служби. Ево шта је господин Шарп изјавио за Акермана: „Када неко од америчких владиних службеника не жели да изазове међународни инцидент кроз директне контанкте са дисидентима из земаља у којима су САД заинтересоване за промену режима, онда они дискретно сугеришу господина Акермана коме се такве ствари „не гаде“.“

(Из књиге „(Про)Западни Злочин“- М.Новаковића, IV проширено издање, © 2014 Lulu(Publisher), Author: Miodrag Novakovic. All rights reserved ISBN 978-1-312-62946-2)

1 reply »