Љиљана Јовановић

Шта хемијски трагови (chemtrails) раде вашем мозгу је шокантно – Неурохирург (видео)


dr blejlok sajt

Чланак о пилоту авиона који је признао да је испуштао хемијске трагове (chemtrails), који је постао узбуњивач, о претходно непознатој операцији под називом „ОПЕРАЦИЈА: ИНДИГО ПРЕКРИВЕНО НЕБО“ је изазвао приличну ускомешаност на мрежи…

Да бисмо вам дали идеју колико снажно је проблем утицао на све који су прочитали, само погледајте број фејсбук подела на овом сајту http://myeclinik.com/chemtrail-pilot-blows-the-lid-off-operation-indigo-skyfold/ и ове стране http://geopolitics.co/2015/04/03/chemtrail-pilot-blows-the-lid-off-operation-indigo-skyfold/
Као што је и очекивано, тролови из власти су постали изузетно активни до границе да ми почињемо да увиђамо да је нешто ненормално у начину на који они третирају овај случај.

Можда ће овај текст понудити нека објашњења…

* кратки линк за дељење текста – http://wp.me/p1Fuk8-GXR
* Наслов Оригинала – What Chemtrails are Doing To Your Brain are Shocking – Neurosurgeon

15. 04. 2015. Извор: geopolitics.co, за ФБР приредила Биљана Диковић

foto brain

Шта хемијски трагови раде вашем мозгу – Неурохирург др Расел Блејлок открива шокантне чињенице

Курт Линдерман разговара са доктором Раселом Блејлоком о разарајућим ефектима које имају на здравље хемијски трагови и политика геоинжињеринга, која је тајно примењена без сагласности јавности.

bejlok dr

НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ И НЕУРОРАЗВОЈНИ УТИЦАЈИ ХЕМИЈСКИХ ТРАГОВА И НАНО-АЛУМИНИЈУМА
(
Chemtrails, Nanoaluminum and Neurodegenerative and Neurodevelopmental Effects By Russell L. Blaylock, M.D.)

Др Расел Л. Блејлок

Интернет је буквално био претрпан причама о „хемијским траговима“ (chemtrails) и гео-инжењерингу у борби против „глобалног загревања“, и пре него што сам о томе почео озбиљно да размишљам. Један од главних разлога моје сумњичавости је то да сам ретко виђао оно што су описивали на небу. Али, током претходних неколико година и ја сам приметио велики број ових трагова и морам признати да они нису као трагови обичних авиона (контрејлс – кондензована вода) које сам виђао док сам одрастао. Ови покривају велики простор, широки су и изведени су по одређеним шемама и полако преузимају облик вештачких облака. Посебно забрињава то што сада на десетине ових мрежа свакодневно прекривају небо.

image112

Моја главна брига је то да постоје докази да они прскају тоне алуминијумских компоненти нано величине (*нано величина 1х10−9). У научној и медицинској литератури је доказано да су честице нано величине много реактивније и да изазивају интензивну упалу у већем броју ткива. Посебну забринутост изазива утицај нано честица на мозак и на кичмену мождину, јер се повећава листа неуродегенеративних болести, укључујући Алцхајмерову болест (Alzheimer’s dementia), Паркинсонову болест (Parkinson’s disease) и Лу Геригов Синдром  (Lou Gehrig’s disease – ALS) који су веома повезани са присуством алуминијума у природи.

neurons

Наночестице алуминијума не само да изазивају упалу, оне су такође у стању да продру до мозга различитим путевима, укључујући крв и олфакторне нерве (мирисни нерви у носу). Студије су показале да ове честице пролазе кроз мирисне нерве, који су директно повезани са зоном мозга која не само да је највише погођена Алцхајмеровом болешћу, већ је и прва захваћена болешћу. У случају Алцхајмерове болести те зоне мозга имају највише алуминијума.

Прскање великих количина нано алуминијума са неба је посебно опасно, јер ће тај алуминијум удисати особе свих  узраста, укључујући бебе и малу децу, у дужем временском периоду. Знамо да су старији људи осетљивији на алуминијум који долази са ваздухом. Зато што се користи алуминијум величине нано честице кућни филтери га неће уклонити, чиме се продужава изложеност алуминијуму чак и у кући.

Уз проблем удисања нано-алуминијума, додатно ће ово прскање довести и до засићења земљишта алуминијумом, и у води и у биљкама ће бити висок ниво алуминијума. У нормалним условима алуминијум се слабо апсорбује у гастро-интестиналном тракту, али нано алуминијум се апсорбује у много већој количини. Овај апсорбовани алуминијум се преноси у бројне органе и ткива, укључујући ту и мозак и кичмену мождину. Удисање овог нано-алуминијума са ваздухом изазваће страховите упалне реакције у плућима, што је значајан ризик за децу и одрасле који имају астму и плућне болести.

chemtrails-hearing-eu-parliament-brussels-9-april-2013-20-638

Молим се да ће пилоти који прскају ове опасне супстанце потпуно разумети да уништавају живот и здравље и својих породица, такође. Ово важи и за наше политичаре. Када земља, биљке и вода постану веома затровани неће постојати начин да се већ нанета штета исправи. 

Да би се спречила надолазећа здравствена катастрофа огромних размера, треба предузети први корак, да се овај „пројекат“ ОДМАХ ЗАУСТАВИ. Иначе ћемо видети енормно повећање неуродегенеративних болести код одраслих и старијих особа у невиђеним размерама, као и појаву неуролошких обољења код наше деце. Већ смо видели драматично повећање поремећаја код младих људи, више него икад раније.

 

Са енглеског посрбио: М.С. Макс Глошки Бранковић
Контрола медицинских израза – биолог и ФБР преводилац Љиљана Јовановић

————————-

РЕФЕРЕНЦЕ:

1. Win-Shwe T-T, Fujimaki H. Nanoparticles and Neurotoxicity. In J Mol Sci 2011;12:6267-6280.
(Вин-Шве Т-Т, Фујимаки Х. Наночестице и Неуротоксичност, У Ј Мол Сци 2011;12:6267-6280.)
2. Krewski D et al. Human health Revell PA. The biological effects of nanoparticles. Risk assessment for aluminum, aluminum oxide, and aluminum hydroxide. J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2007;10(suppl 1): 1-269.
Кревски Д ет ал. Људско здравље Ревел ПА. Биолошки ефекти наночестица. Утврђивање ризика алуминијума, алуминијум оксида и алуминијум хидроксида. Ј. Токсикол Енвирон Здравље Б. Критика Ревизија 2007;10 (додатка 1): 1-269.
3. Blaylock RL. Aluminum induced immunoexcitotoxicity in neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. Curr Inorg Chem 2012;2:46-53.
Блејлок Р.Л. Алуминијумом изазвана имуноекстоксикологија у неуроразвитку и неуродегенеративни поремећаји. Кур Инорг Чем 2012;2:46-53.
4. Tomljenovic L. Aluminum and Alzheimer’s disease: after a century, is their a plausible link. J Alzheimer’s Disease 2011;23:567-598.
Томљеновић Л. Алуминијум и Алцхајмерова болест: после века, има ли могућег линка. Ј Алцхајмерова болест 2011;23:567-598.
5. Perl DP, Good PF. Aluminum, Alzheimer’s Disease, and the olfactory system. Ann NY Acad Sci 1991;640:8-13.
Перл Д.П. Добри ПФ Алуминијум, Алцхајмерова болест и олфакторни систем. Ан НЈ Acad Sci 1991;640:8-13.
6. Shaw CA, Petrik MS. Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration. J Inorg Biochem 2009;103:1555-1562.
Шав КА, Петрик МС. Инјекције Алуминијум хидроксида инјекције доводе до моторичких недостатака и дегенерације неурона. Ј Инрог Биочем 2009;103:1555-1562.
7. Braydich-Stolie LK et al. Nanosized aluminum altered immune function. ACS Nano 2010:4:3661-3670.
Брејдич-Столи ЛК ет ал. Наночестице алуминијума мењају имуно функцију. АЦС Нано 2010:4:3661-3670.
8. Li XB et al. Glia activation induced by peripheral administration of aluminum oxide nanoparticles in rat brains. Nanomedicine 2009;5:473-479.
Ли ИксБ ет ал. Периферно уношење нано честица алуминијум оксида у мозак пацова доводи до активације Глие. Наномедицина 2009;5:473-479.
9. Exley C, house E. Aluminum in the human brain. Monatsh Chem 2011;142:357-363.
Ексли Ц. Кућа Е. Алуминијум у људском мозгу. Монташ Чем 2011;142:357-363.
10. Nayak P, Chatterjee AK. Effects of aluminum exposure on brain glutamate and GABA system: an experimental study in rats. Food Chem Toxicol 2001;39:1285-1289.
Најак П, Чатерје АК. Ефекти изложености алуминијуму на глутамат у мозгу и ГАБА систем: експериментални рад на пацовима. Храна Хемија Токсикологија 2001;39:1285-1289.
11. Tsunoda M, Sharma RP. Modulation of tumor necrosis factor alpha expression in mouse brain after exposure to aluminum in drinking water. Arch Toxicol 1999;73:419-426.
Цунода М, Шарма РП. Модулација туморне некрозе фактор алфа експресије у мозгу миша након изложености алиминијуму у пијаћој води. Арч Токсикологија 1999;73:419-426.
12. Matyja E. Aluminum changes glutamate – mediated neurotoxicity in organotypic cultures of rat hippocampus. Folia Neuropathol 2000;38:47-53.
Матуја Е. Алуминијум мења глутамат – посредна неуротоксичност у органотипским културама хипокампуса пацова. Фолиа Неуропатологија 2000;38:47-53
13. Walton JR. Aluminum in hippocampal neurons from human with Alzheimer’s disease. Neurotoxicology 2006;27:385-394.
Валтон ЈР. Алуминијум у нервима хипокампуса код људи са Алцхајмеровом болешћу. Неуротоксикологија 2006;27:385-394.
14. Walton JR. An aluminum-based rat model for Alzheimer’s disease exhibits oxidative damage, inhibition of PP2A activity, hyperphosphorylated tau and granulovacuolar degeneration. J Inorg Biochem 2007;101:1275-1284.
Валтон ЈР. Модел Алцхајмерове болести на пацову показује оксидативну опасност од алуминијума, заустављање ПП2А активности, хиперфосфорован тау и дегенерацију грануловакуоле Ј Инрог Биочем 2007;101:1275-1284.
15. Becaria A et al. Aluminum and copper in drinking water enhance inflammatory or oxidative events specifically in brain. J Neuroimmunol 2006;176:16-23.
Бечариа А ет ал. Присуство бакра и алуминијума у пијаћој води повећава упалне и оксидативне процесе, посебно у мозгу. Ј неуроимунологија 2006;176:16-23.
16. Exley C. A molecular mechanism for aluminum-induced Alzheimer’s disease. J Inorg Biochem 1999;76:133-140.
Ексли Ц. Молекуларни механизми утицаја алуминијума на Алцхајмерову болест Ј Инрог Биочем 1999;76:133-140.
17. Exley C. The pro-oxidant activity of aluminum. Free Rad Biol Med 2004;36:380-387.
Ексли Ц. Активност алуминијума као про-оксиданта. Фри Рад Биол Мед 2004;36:380-387.

– Др Расел Л. Блејлок (Russell L. Blaylock, M.D.) је гостујући професор биологије, Белхавен Универзитет (Belhaven University, Theoretical Neurosciences Research, LLC), Теоретско истраживање – Неурологија

 

ПОВЕЗАНО:
ВЕСТИ ИЗ СВЕТА: 600 врста вакцина за контролу мисли кроз аеросоле већ тестиране на људима

 

 

1 reply »

  1. Невјероватно, нигеријске ваздухопловне снаге присилиле су такав авион распршивач кемтрејлса да се спусти и провјери а све дурге цивилизованије земље не.

    Свиђа ми се