ДЕШАВА СЕ...

КРИВИЧНА ПРИЈАВА против Томислава Николића


Patriotski blok

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Н/Р ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

На број: Кт-        /14

ОШТЕЋЕНИ: Патриотски блок из Новог Сада, Војвођанских бригада 17 и грађани
Републике Србије-чланови Патриотског блока, кога заступа Никола Алексић са исте адресе.

ОСУМЊИЧЕНИ: Томислав Николић из Београда, председник Републике Србије,
Београд, венац Иве Андрића 1.

– у 2 примерка
– са 4 прилога

КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Чл. 280 ст. 1ЗКП-а

Постоји основана сумња да је Томислав Николић, председник Републике Србије и врховни командант Војске Србије из Београда, венац Иве Андрића бр. 1, нечињењем, односно непредузимањем мера из његове службене надлежности починио кривично  дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.3 у вези ст.1 КЗ у стицају са кривичним делом саучесништва из чл. 33 КЗ РС у извршењу кривичног дела угрожавања територијалне целине из чл.307 ст.1 и ст.2 КЗ РС.

тако што је:

критичног дана, а у периоду између 04.12.2013. године и 04.02.2014. године у Београду, способан да схвати значај својих поступака и дела које чини и последица које ће изазвати држави и народу Републике Србије, није у име државе, Републике Србије, поднео Међународном суду правде тужбу против 106 држава-чланица УН које су, супротно повељи УН, донеле одлуку о признању државе Републике Косово која је, по Уставу Републике Србије, у саставу државе Републике Србије као Аутономна покрајина, у време када је на територији Косова мировна операција УН коју је предузео Савет безбедности УН по Резолуцији бр. 1244, коју је јавно захтевао од председника Републике Србије Патриотски блок (препорука бр. R-01064134 од 03.12.2013. године и повратница са поште ПТТ-21121 са датумом пријема препоруке од 4.12.2013. године), и који је у том циљу креирао тужбу Републике Србије Међународном суду правде у Хагу и јавно објавио на друштвеним мрежама на интернету и доставио путем препоручене поште председнику Републике Србије. Непоступање по службеној дужности, а по јавном захтеву грађана Републике Србије има или ће имати за последицу територијално цепање Републике Србије и угрожавање њене територијалне целокупности и суверенитета на једном делу њене територије, из којих разлога се основано сумња да је Осумњичени, Томислав Николић, починио кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.3 у вези ст.1 КЗ у стицају са кривичним делом саучесништва из чл.33 КЗ РС у извршењу кривичног дела угрожавања територијалне целине из чл. 307 ст.1 и ст.2 КЗ РС.

О б р а з л о ж е њ е

Патриотски блок из Новог Сада и грађани Републике Србије који су чланови Патриотског блока су 03.12.2013. године (26.11.2013. године) председнику Републике Србије, Томиславу Николићу, под претњом законске одговорности, поднели писаним путем јавни захтев и орочили на рок од 60 дана, да председник Републике Србије у складу са његовом надлежношћу из чл.112 ст.1 тачка 1 Устава Републике Србије и на основу чл.33 ст.1 и чл.36 ст.3 Повеље УН и чл. 34 ст.1 чл.35 ст.1 Међународног суда правде,

  • у име Републике Србије поднесе тужбу Међународном суду правде у Хагу против 106 држава чланица УН које су донеле одлуку да признају државу Косово у време када је на правној снази мировна операција УН, на основу Резолуције СБ УН бр.1244, да суд утврди ништавост признања Косова за државу или евентуално да суд утврди да признање Косова за државу од стране 106 држава чланица УН није у складу са Повељом УН, односно да је тиме повређена Повеља УН и извршено недозвољено мешање 106 држава чланица УН у унутрашње ствари Републике Србије, чиме је угрожена њена територијална целовитост и суверенитет на једном делу њене територије.

Надлежност Међународног суда правде у Хагу да суди по тужби Републике Србије је прописана чл.36 ст.1 и чл. 36 ст.2 тачка б и тачка ц Статута Међународног суда правде у Хагу.

Осумњичени, Томислав Николић, није поступио по јавном захтеву грађана Републике Србије и није поднео у име Републике Србије тужбу Међународном суду правде у Хагу против 106 држава чланица УН које су супротно Повељи УН признали за државу Косово, чиме је, нечињењем, односно непредузимањем мера које произилазе из његове службене дужности, угрозио територијалну целокупност Републике Србије и њен суверенитет на једном делу њене територије, из којих разлога се основано сумња да је Осумњичени починио кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст.1 КЗ РС.

Неподношењем тужбе и непоступање, по јавном захтеву грађана Републике Србије, а јавним подржавањем тзв. Бриселских споразума, који нису у складу са Уставом Републике Србије и нису у складу са међународним правом, Осумњичени саучествује у угрожавању територијалне целине Републике Србије, из којих разлога се основано сумња да је Осумњичени у стицају са претходним кривичним делом починио и кривично дело саучесништва из чл. 33 КЗ РС у извршењу кривичног дела угрожавања територијалне целине из чл. 307 ст.1 и ст.2 КЗ РС

На основу предњег, Оштећени предлажу Републичком јавном тужилаштву да предузме све мере из његове надлежности на гоњењу пријављених кривичних дела и учиниоца.

ДОКАЗ:  1. Јавни захтев Председнику Републике Србије за спровођење плана за
очување територијалне целокупности Републике Србије обухваћеног
правним оквиром плана за Косово и Метохију.

2. Писмо упућено председнику Републике Србије са нацртом тужбе
Међународном суду правде у Хагу.

3. Рецепис препоручене пошиљке.

4. Повратница препоручене пошиљке.

Председник
Никола Алексић, с.р.

***

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПОВОДОМ ПОДНОШЕЊА КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ово саопштење, нема никакве везе са изборима у Републици Србији, (нису председнички избори), нити има везе са било каквом политиком, нити су у функцији било чије предизборне кампање. Ово саопштење се односи на чисто правно питање, а покретање иницијативе за решавање овог правног питања би уследило и да јесу и да нису у току избори у Републици Србији.

У Републици Србији, по нашем мишљењу  је на сцени,  издаја народа и државе.

Устав се не поштује, као да не постоји. Не постоји поштовање закона  па из тога произилази, као да се Србија налази на дивљем западу  и то пре више од сто година. Територијом државе и народом који живи на тој територији се тргује као да је то нечија лична дедовина, а не крвљу натопљена домовина српског народа. Народу се причају бајке док се држава растаче по свим шавовима. Војска Србије и полиција уместо да, по нашем мишљењу, бране Устав и законитост, штите издајнике од сопственог народа. Ова агонија Србије у коју су је по нашем мишљењу гурнули издајници и свакодневни геноцид који се јавно спроводи над становницима Србије запрашивањем отровима са неба и увозом отрова уместо хране се не  решава на изборима, већ поштовањем и спровођењем Устава и важећих Закона Републике Србије. Избори су по нашем мишљењу, само припрема завршног чина разбијања Србије и њене распродаје вековним непријатељима.

Свакако да по Уставу Републике Србије, највећу одговорност за заштиту Устава и уставом утврђеног друштвеног поретка сноси председник Републике Србије који је и врховни командант Војске Србије. Уместо, по нашем мишљењу, да врши Уставом утврђене функције, он пече ракију и забавља народ својим умотворевинама.

То тако више не може.

Србија се мора пробудити или ће нестати.

Ради тога је Патриотски блок поднео кривичну пријаву против председника Републике Србије, због злоупотребе службеног положаја нечињењем и због саучесништва у разбијању територијалне целовитости Републике Србије. То се некад по претходним законима, називало велеиздаја. Одговор Републичког јавног тужиоца  такође може бити непредузимање законом прописаних мера и ћутањем, али онда ће свима бити јасно да су Република Србија и народ, озбиљно угрожени од сопствене власти.

Ова агонија Србије се мора зауставити, на уставни и законити начин. У супротном, не би се усуђивали процењивати расплет догађаја.

Зато, последњи пут позивам Војску Србије и полицију да почну да бране Устав, да стану на страну народа и да зауставе издају народа и државе и разбијање Србије.

Уколико се то не догоди, постоји велика вероватноћа да и у Србији народ  изађе на улице, самном, или без мене, јер ће их пре свега, глад натерати.

Никакав изговор за непредузимање Уставом и законом прописаних дужности наведене институције и њени челни функционери не могу имати, нити пред својом децом, још мање пред историјом. Својим ћутањем сврстаће се у саучеснике издаје сопственог народа и изложиће се судском прогону пред народним судом.

Ако ико од прозваних мисли или има илузију да ће издаја довека да се трпи и траје, онда их морам подсетити на ону народну пословицу, не без разлога забележену; ничија свећа до зоре није горела.

Зато и ова кривична пријава против председника Републике Србије нека буде први корак ка поштовању Устава и буђењу свести грађана Србије и почетку законитог рада државних органа и санкционисања сваког незаконитог поступка, макар са чије стране долазио.

Не буде ли се ова пријава тако схватила, само Бог и народ су судећи.

Председник
Никола Алексић, с.р.

 

6 replies »

  1. Po istom osnovu Tužbe treba podneti protiv veleizdajnika. Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Borka Stefanovića, Krstimira Pantića, Olivera Ivanovića koji su učestvovali u potpisivanju izdajničkog Briselskog sporazuma kojim se potvrđuje predaja Kosova i Metohije šiptarskim teroristima.

    Свиђа ми се

    • krije se krije, gladni narod, kljuca ko u loncu. Oni koji ne poznaju rad i borbu Nikole Aleksica ovde zastupajuceg Patriotskog bloka nek se ne brukaju ovakvim komentarima i nek ne seju zlu krv medju Srblje

      Свиђа ми се