ДЕШАВА СЕ...

Александар Гељејевич Дугин и Међународни евроазијски покрет подржали патриотски блок Српске радикалне странке, Србског Образа и СНП Наши


Александар Гељејевич Дугин и Међународни евроазијски покрет подржали патриотски блок Српске радикалне странке, Србског Образа и СНП Наши

Александар Гељејевич Дугин, један од најистакнутијих руских филозофа и лидер Међународног евроазијског покрета, саветник С. Нарјишкина – Председавајућег Државне Думе Руске Федерације, шеф катедре Социологије међународних односа Московског државног универзитета М.В.Ломонсов послао је писану подршку родољубивом блоку који чине Српска радикална странка, Отачаствени покрет Србски Образ и СНП Наши.

19.02.2014. сајт СРС, СНП НАШИ

Dugin

 

ПИСМО ПОДРШКЕ АЛЕКСАНДРА ГЕЉЕЈЕВИЧА ДУГИНА

 

 

Драга српска браћо!

 

Ја вам се обраћам, јер веома волим српски народ и нисам равнодушан према његовој судбини. Србија је херојски народ који је у последњим деценијама био жртва Велике Игре две супротне стране – Запада који иде ка свом духовном крају, дегенерацији и губитку људског достојанства и свих европских вредности и православног света, са центром у Русији, који се храбро бори (не увек успешно и ефикасно) да људи буду људи, да имају право на слободу, избор своје религије, право на нормалну здраву породицу, на сопствени идентитет.

 

У Србији су избори и од њих много зависи. Шта конкретно? Шта је у питању? Данас се решава судбина Србије: може ли Србија издржати док се у потпуности пробуде руска браћа, док се не сруши пропадајући атлантски Запад, док народи Европе не сруше финансијску олигархију, ослободе се ропства и поврате сами себи и изграде слободну Европу, заједно са Русијом, са осталим православним народима, европску Европу или ће се она поклонити пред диктатом светске елите, властима долара, америчкој хегемонији, устројитељима геј парада и хулитељима хришћанских светиња и таква отићи (и то није сигурно) у такву разрушену Европу, издајући своју историју, своје Православље, своју земљу, напустивши Косово, остављајући своју браћу у Републици Српској и тако нестати.

 

Они који данас у Србији раде у служби савремене Европе, САД-а, либерализма и „европских вредности“, не издају само Србију, не само Косово, не само православље, него и саму Европу, јер је класична хришћанска Европа данас поробљена тоталитарном финансијском олигархијом која европском друштву намеће оне вредности које су му суштински потпуно стране. Проамеричка политика у Србији није непријатељска само за Србе и Србију, него и за Европу.

 

Због тога је подржавам на овим изборима патриотски блок Српске радикалне странке и њених коалиционих савезника. Шешељ је својом храброшћу и својим мучеништвом у атлантистичким тамницама доказао да само он има право да представља праву Србију – слободну и независну, поносну и ону која се не савија пред притиском жестоког и подмуклог непријатеља.

 

Коначно, Срби знају кога да бирају и мој циљ није да намећем своје мишљење. Али, једно је јасно: Срби су дужни да бирају српску власт, а не клику проамеричких издајника.

 

Ја не сумњам, ако можемо издржати још мало, онда цена коју je платилa Србијa, ваше страдање, ваше боли из 90-их и 2000-их, онда све невоље Срба неће бити узалудне. Ви видите да се Русија постепено буди, сувише споро, недопустиво споро, али ипак… Москва је јасно показала да неће дозволити Сједињеним Америчким Државама да сами владају у свету – ни у свету, ни у Европи. Русија је одувек била савезник православне Србије. Што више Русија постаје проруска, враћајући се сама себи, својим православним коренима, тиме она све више спознаје неопходност да подржи Србију. И у кључном тренутку руска Русија је дужна да устројава српску Србију. Србију Војислава Шешеља, Србију која не издаје Косово, која не издаје саму себе. Србију која наставља своју страшну херојску борбу.

 

Снаге светскога зла већ тетурају. Глобална криза узраста у још већим размерама. Ми смо дужни да се уздамо у себе и у нашу браћу, пријатеље, у наш словенски православни савез. Тако ми можемо створити Велику Европу у којој ће и Србија наћи достојно место као европска авангарда православне цивилизације.

 

Ја позивам Србе да направе патриотски избор! Издржите само још мало, тамна ноћ бива само пред свитање! Све ћемо повратити назад!

 

Живела Србија!

 

Саветник С. Нарјишкина – Председавајућег Државне Думе Руске Федерације, председник Међународног Евроазијског Покрета, шеф катедре Социологије међународних односа Московског државног универзитета М.В.Ломонсов

 

Александар Гељејевич Дугин

 

 

дугин

 

Дорогие сербские братья!

 

Я обращаюсь к вам, потому что очень люблю сербский народ и мне не безразлична его судьба. Сербы героический народ, который в последние десятилетия стал жертвой Большой Игры двух начал — Запада, идущего к к своему духовному концу, вырождению, утраты человеческого достоинства и всех классических европейских ценностей, и православного мира, с центром в России, который мужественно борется (не всегда успешно и эффективно) за то, чтобы люди оставались людьми, имели право на свободу, выбор своей религии, право на нормальную здоровую семью, на собственную идентичность.

 

В Сербии выборы и от них многое зависит. Что конкретно? Каковы ставки? Сегодня решается судьба Сербии: сможет ли она еще продержаться, пока подоспеет русский пробуждающийся брат, пока рухнет стремительно гниющий атлантистский Запад, пока народы Европы сбросят финансовую олигархию, и поработившую, и вернутся к своим, чтобы после этого строить по-настоящему свободную Европу, вместе с Россией, с остальными православными народами, европейскую Европу, либо она склониться перед диктатом мировой элиты, властью доллара, американской гегемонией, устроителя гей-парадов и осквернителями христианских святынь, и тогда она войдет (и то не факт), в эту разлагающуюся, выродившуюся Европу, предав свою историю, свое Православие, свою землю, отказавшись от Косово, оставив свои братьев Боснии (Република Сербская) и исчезнуть из истории.

 

Те, кто выступают сегодня в Сербии за современную Европу, за США, либерализм и „европейские ценности“, предают не только Сербию, не только Косово, не только православие, но и саму Европу, так как классическая христианская Европа сегодня сама порабощена тоталитарной финансовой олигархией, навязывающей европейским обществам совершенно чуждые им ценности. Проамериканские политики в Сербии враги не только Сербии и сербов, но и Европы.

 

Поэтому я поддерживаю на этих выборах патриотический блок Радикальной партии Воислава Шешеля и его союзников по коалиции. Шешель своим мужеством и своим мученичеством в атлантистских застенках доказал, что только он имеет право представлять подлинную Сербию — свободную и независимую, гордую и не склонившуюся под давлением жестокого и коварного врага. Конечно, сербам виднее кого выбирать, и я не собираюсь никому навязывать своего мнения.

 

Ясно лишь одно: сербы должны выбрать сербскую власть, а не клику проамериканских предателей. Я не сомневаюсь,если мы еще немного продержимся, что заплаченная сербами ценам, ваши страдания, ваша боль в 90–е и 2000-е, да и все скорби великого сербского народа окажутся не напрасными. Вы видите, что Россия постепенно пробуждается, медленно, слишком медленно, катастрофически медленно, но все же… Москва все яснее заявляет, она не позволит США и их вассалам править в мире в одиночку – ни в мире, ни в Европе. Россия же всегда была союзником православной Сербии. Чем более Россия становится прорусской, возвращается к самой себе, к своим православным корням, тем более она осознает необходимость поддержки Сербии. Но в критический момент вновь ставшая русской Россия должна встретить сербскую Сербию. Сербию Воислава Шешеля, Сербию, не предавшую Косова, не отказавшуюся от себя. Сербию, продолжающую свой трагический, но героический бой.

 

Власть мирового зла уже шатается. Глобальный кризис вот вот разразится с новой силой. Мы должны делать ставки только на себя и на наших братьев, друзей, на наш славянский православный союз. Только тогда мы сможем построить Великую Европу, вот там и найдется достойное место Сербии, как европейского авангарда православной цивилизации.

 

Я призываю сербов сделать патриотический выбор! Продержитесь еще немного, самой темно бывает ночь накануне рассвета. И мы все вернем назад!

 

Живела Сербия!

 

Советник Председателя Государственной Думы Р.Ф С. Нарышкина, председатель Международного евразийского Движения, зав. кафедрой Социологии Международных Отношений МГУ им. М.В. Ломоносова

 

Дугин А.Г

 

***

19. фебруар 2014. КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Поруком окупљеним грађанима на митингу у Косовској Митровици да их никада неће издати Српска радикална странка (СРС) и покрети “Образ” и “Наши” започели су данас на Косову и Метохији предизборну кампању за парламентарне изборе у Србији.
19. фебруар 2014.
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Поруком окупљеним грађанима на митингу у Косовској Митровици да их никада неће издати Српска радикална странка (СРС) и покрети “Образ” и “Наши” започели су данас на Косову и Метохији предизборну кампању за парламентарне изборе у Србији.