ПРАВОСЛАВЉЕ

Најављујемо фељтон: Православни поглед на свет и савремене науке о природи


Редакција: Најављујемо нови фељтон на СРБском ФБРепортеру – из дана у дан објављиваћемо деове књиге Свештеника Тимотеја Алферова „Православни поглед на свет и савремене науке о природи“ која научним методама доказује да свет није настао пуком случајношћу, већ га је СТВОРИО БОГ!

Извор: Светосавље

51035-cover

***

Свештеник Тимотеј Алферов

ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД НА СВИЈЕТ
И САВРЕМЕНЕ НАУКЕ О ПРИРОДИ

Лекције креационе науке
за старије разреде
средњих школа
приручник за наставнике и ученике –


Нова књига православног свештеника са образовањем инжењера-физичара је први педагошки приручник у руској педагошкој пракси којим се формира цјеловити поглед на свијет на основу савремених (широј читалачкој публици за сада још увијек мало познатих) научних открића, која омогућавају да се откровење Светог Писма осмисли без традиционалних натезања и незграпних алегорија које су већ одавно практично постале опште мјесто у многим апологетичким и псеудоапологетичким радовима.

Књига ће бити корисна ученицима старијих разреда средњих школа, студентима, предавачима и уопште свима који се интересују за природне науке. Два приручника које је свештеник Тимотије већ урадио за ученике и који претходе овом издању – „Наука о стварању свијета“ (М. 1996.) и „Еволуција или тљење“ (М. 1997.) – изазвала су мноштво позитивних реакција од стране православних педагога и добила високу оцјену признатих научника-физичара.


У редакцији члана Руског друштва физичара
Евгенија Лукјанова


 
Москва, „Паломник“, 1998. године

 *****

ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД НА СВИЈЕТ И САВРЕМЕНЕ НАУКЕ О ПРИРОДИ

„Бога, предвјечног, безграничног, свезнајућег и свемогућег, ја, пав ничице, увидјех и онијемих. И прочитах трагове Његове на творевинама Његовим, и у свакој, чак и најништавнијој, видјех – колика је велика сила, каква је велика мудрост, какво је неизгладиво савршенство скривено у њима“.

Карл Лини

ПРЕДГОВОР

У школским предметима о природним наукама, нарочито у биологији и астрономији, ђацима се у главе тврдоглаво утувљује еволуционистички поглед на свијет. Његова суштина се своди на то да је материја наводно способна да се самопроизвољно развија у правцу усложњавања облика своје организације, од нижих и примитивнијих ка вишим и савршенијим формама. Такво схватање важи како за неживу, тако и за за живу (за њу поготово) материју, не искључујући ни човјека.

Чак и када су у Русији формално успоставили слободу савјести и међусобну једнакост религија (изједначавајући их са атеистичким погледом на свијет), притисак материјалистичких схватања у школским предметима из области природних наука и даље је остао енормно јак, потпуно и свјесно намјеран. Било какве оностране силе, било какве појаве које излазе из оквира простих школских схема – не само да су искључене из разматрања, него се по старом шаблону одлучно одбацују и негирају. Читав низ појава из природе у уџбеницима се једноставно игнорише, иако су те појаве веома просте за објаснити. Поједине чињенице или опажања науке су протумачени криво или су сасвим остављени без објашњења. На крају, постоје важни закони природе који су у школским уџбеницима дати у извитопереном виду, зато што закључци који слиједе из тих закона једнозначно побијају еволуцију. У исто то вријеме, у школске програме се упорно инфилтрира курс „валеологије“, која представља аморфну смјесу медицинских, хигијенских и психолошких знања помијешаних са најпримитивнијим паганством, окултизмом и шаманизмом. Ученик који нема апсолутно никакву представу о истинитим начелима Битија, потпуно неприпремљен се одједном поставља пред више него сумњива практична духовна знања и искуства. У свеукупности то може довести до тешких психичких и моралних траума код дјеце.

Таква организација предавања у школама није карактеристична само за нашу, традиционално идеологизовану земљу. Чак су и у САД познати случајеви притисака на предаваче од стране школске администрације или министарства образовања – све до отпуштања са посла, у случају да педагози покушају да упоредо са еволуционистичким погледом на свијет упознају ученике и са креационом науком, односно, са научним фактима који говоре у прилог учења по којем је свијет створио Бог. И то – поред непобитне чињенице да је идеја креационизма прилично широко распрострањена и популарна управо у свијету науке.

Нама остаје да изведемо овај закључак: систем образовања у читавом савременом друштву свјесно је оријентисан на формирање еволуционистичко-хуманистичког погледа на свијет код дјеце, са свим моралним (тачније би било рећи – аморалним) консеквенцама које из њега проистичу. Управо у старијим разредима средњих школа ученици добијају – у читавом животу вјероватно и јединствену – могућност практично истовременог изучавања основа природних наука по различитим областима. Чак и на вишој школи више нема такве ширине предавања природних наука. Управо те године се могу сматрати најважнијим за формирање погледа младог човјека на свијет. Због тога ми сматрамо за свој дуг да у научну слику свијета покушамо да унесемо што је могуће већу објективност, тако што ћемо ученике обавијестити барем о почетним знањима и основама идеја креационе науке – нормално, са свим моралним принципима који из ње проистичу.

Сматрамо да је за ученике јако важно да усвоје материјал којем их уче кроз школске програме, прије свега научне чињенице и методе прорачуна. Неопходно је веома пажљиво изучити и еволуционистичку теорију, као и све аргументе који њој говоре у прилог. Наш курс је у великој мјери изборан, оријентисан је на стандардне школске уџбенике и састављен је на основу материјала који се могу наћи у њима. Допунски материјал сведен је на минимум. Једино што овдје желимо да научимо ученике – то је умјеће разликовања чињеница од теорија и хипотеза, као и умјеће проницања у смисао проучаваних појава дубље него што је то уобичајено. Било би јако пожељно објаснити ученицима да је теорија еволуције предмет вјере, а никако не непобитни научни факат.

А вјера, пак, може бити истинита или лажна. Иако сматрамо да је вјера у еволуцију дубока заблуда, ми овдје не постављамо себи за циљ да директно проповиједамо истиниту вјеру – вјеру православног хришћанства – него препуштамо читаоцима да се сами опредијеле у избору своје вјере.

Креациона наука се не боји приговора и примједби од стране еволуциониста. Као што пише у једној од популарних књига на ту тему: „Уопште није неопходно да будете паметни – само ако сте у праву“. Заиста, конкретни научни проблеми који стоје пред креационом науком и који још увијек нису ријешени испадају неупоредиво лакши за ријешити од основног проблема који стоји пред еволуционистима – објашњења самопроизвољног ницања Васионе и живота у њој, а такође и даљег њиховог прогресивног развоја.

Аутор је веома захвалан С.Галовину и Ј.Маликову за помоћ у прегледу рукописа, као и за низ вриједних примједби.

***

САДРЖАЈ:

Л Е К Ц И Ј А 1

ОСНОВНИ ЗАКОНИ ПРИРОДЕ КОЈИ СВЈЕДОЧЕ ДА ЈЕ СВИЈЕТ СТВОРЕН

 • ЗАКОНИ ОЧУВАЊА
 • ИРЕВЕРЗИБИЛНИ ЗАКОНИ МАКРОСВИЈЕТА
  1. Нуклеарни потенцијали
  2. Други принцип термодинамике
 • ТОПЛОТНА СМРТ ВАСИОНЕ
 • ИНФОРМАЦИЈА И ЗАКОНИ ЊЕНЕ ПРЕДАЈЕ
 • НИВОИ ИНФОРМАЦИЈА
 • ИНФОРМАЦИЈА И ВЈЕРОВАТНОЋА
 • ПРЕДАЈА ИНФОРМАЦИЈА
 • ИНФОРМАЦИЈА И СТВАРАЛАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
 • ИНФОРМАЦИЈА И ЖИВИ ОРГАНИЗМИ
 • ИНФОРМАЦИЈА ИЗВАН МАТЕРИЈАЛНИХ НОСИЛАЦА
 • ОПШТИ ЗАКЉУЧЦИ ЛЕКЦИЈЕ

Л Е К Ц И Ј А 2

КРЕАЦИОНА АСТРОНОМИЈА

 • ЕВОЛУЦИЈА ЗВИЈЕЗДА
 • ТЕОРИЈА „ВЕЛИКОГ ПРАСКА“
 • ПРИМЈЕДБЕ НА ТЕОРИЈУ „ВЕЛИКОГ ПРАСКА“
 • ТЕШКОЋЕ ПРИЛИКОМ ОДРЕЂИВАЊА
  УДАЉЕНОСТИ ПО ДОПЛЕРОВОМ ЕФЕКТУ
 • ТРОИЦКИ-САТЕРФИЛДОВА ХИПОТЕЗА
 • СВЈЕДОЧАНСТВА О РЕЛАТИВНО
 • МАЛОЈ СТАРОСТИ КОСМОСА
  1. Гроздасте скупине
  2. Спиралне галаксије
  3. „Мостови“ од материје
 • СУНЧЕВ СИСТЕМ ЈЕ МЛАД
  1. Комете
  2. Метеорска прашина
  3. Мјесец је млад
  4. Сажимање Сунца
 • ЗАКЉУЧАК

Л Е К Ц И Ј А 3

СТАРОСТ ЗЕМЉЕ

 • УНИФОРМИСТИЧКА ХРОНОЛОГИЈА
 • ГЕОЛОШКИ СТУБ
 • ДАТИРАЊЕ ПО РАДИОАКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
 • МЕТОДА ДАТИРАЊА НА ОСНОВУ РАДИОАКТИВНОГ
  УГЉЕНИКА 14C
 • СВЈЕДОЧАНСТВА О МЛАДОСТИ ЗЕМЉЕ
  1. Океани
  2. Ерозија обала
  3. Земљино магнетно поље
  4. Атмосферски хелијум
  5. Избијање нафте и гаса под притиском
  6. Пластови каменог угља
  7. Понека ископана изненађења
 • ЗАКЉУЧАК
 • Прилог уз Лекцију 3:
  ПРОРАЧУН СТАРОСТИ ЗЕМЉИНЕ АТМОСФЕРЕ
  ПО МЕТОДУ УГЉЕНИКА-14

Л Е К Ц И Ј А 4

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА СЛУЧАЈНА ПОЈАВА ЖИВОТА?

 • ГРЕШКЕ ОПАРИНОВЕ ХИПОТЕЗЕ
 • ЕКСПЕРИМЕНТИ С. МИЛЕРА
 • ПРОСТОРНА ИЗОМЕРИЈА
 • ПРОБЛЕМ КИСЕОНИКА
 • ПРОБЛЕМ СТРОГО УРЕЂЕНОГ РЕДОСЛИЈЕДА И
  ИСТОВРЕМЕНОСТИ ПОЈАВА

Л Е К Ц И Ј А 5

НАУЧНО ПОБИЈАЊЕ ЕВОЛУЦИЈЕ (Палеонтологија, ембриологија, морфологија, природна селекција)

 • ЕВОЛУЦИЈА – ТО НИЈЕ НАУЧНО ДОКАЗАНИ
  ФАКАТ, ВЕЋ САМО ТЕОРИЈА
 • ХРОНОЛОШКА НЕУСКЛАДИВОСТ
 • ПАЛЕОНТОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ЕВОЛУЦИЈЕ
  1. Камбријумски остаци
  2. Прелаз ка кичмењацима
  3. Излазак на копно
  4. Рептили – птице
  5. Рептили – звијери
 • КОЊСКА СЕРИЈА
 • НЕОДАРВИНИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ
  1. Равнотежа са прекидима
  2. „Монструм који улијева наду“ (hopeful monster)
 • ШТА О ЕВОЛУЦИЈИ КАЖЕ ЕМБРИОЛОГИЈА
 • МОРФОЛОШКИ „ДОКАЗИ“ ЕВОЛУЦИЈЕ
  1. Хомологни органи
  2. Рудиментарни органи
 • УЛОГА ПРИРОДНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
 • ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА И РАЗНОЛИКОСТ ВРСТА

Л Е К Ц И Ј А 6

НАУЧНИ АРГУМЕНТИ КОЈИ ПОБИЈАЈУ МАКРОЕВОЛУЦИЈУ (Биохемија и генетика)

 • „ЖИВИ“ МОЛЕКУЛИ
 • РАЗЛИКЕ У СЛИЧНИМ БИОМОЛЕКУЛИМА
 • ЗАКОНИ ГЕНЕТИКЕ И ЕВОЛУЦИЈА
 • ОСНОВНЕ КОНСЕКВЕНЦЕ МЕНДЕЉЕВИХ ЗАКОНА
 • ПРИРОДНИ РАЗВОЈ ВРСТА
 • МУТАЦИЈА ЈЕ ГЕНЕТСКА ДИВЕРЗИЈА
 • КОРИСНА ДЕГЕНЕРАЦИЈА
 • ОПШТА ДЕГЕНЕРАЦИЈА ЖИВОТА
 • ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА ПЛАНИРАНА И УСМЈЕРЕНА ЕВОЛУЦИЈА?

Л Е К Ц И Ј А 7

ПОРИЈЕКЛО ЧОВЈЕКА

 • МОРФОЛОШКА БЛИСКОСТ ЧОВЈЕКА И ЖИВОТИЊА
 • МАЈМУНОЛИКИ ОСТАЦИ
 • НАУЧНИЧКЕ ФАЛСИФИКАЦИЈЕ „НАУЧНИХ“ ДОКАЗА
  1. Питлдаунски еоантроп
  2. Питекантроп са Јаве
  3. Хесперопитекус из Небраске
  4. Синантроп
  5. Рамапитекус
 • ОЗБИЉНИЈИ КАНДИДАТИ ЗА НАШЕГ ПРЕТКА
  1. Аустралопитекус
  2. „Усправљени човјек“
  3. Сензационална лобања 1470
  4. Неандерталац
 • АРХЕОЛОШКА ДАТИРАЊА И ТИРОЛСКИ ЧОВЈЕК
 • ГЕНЕТИЧКИ ДОКАЗИ ДА СУ ЉУДИ СТВОРЕНИ
 • ЉУДСКИ ГОВОР
 • ЗНАЊА ДРЕВНИХ ЉУДИ
 • ЕВОЛУЦИЈА РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ПОГЛЕДА
 • ПОРИЈЕКЛО И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
  МОРАЛНОГ ЗАКОНА
 • МОРАЛНИ ПЛОДОВИ ЕВОЛУЦИОНИСТИЧКОГ
  ПОГЛЕДА НА СВИЈЕТ

Л Е К Ц И Ј А 8

БИБЛИЈСКА ИСТОРИЈА ЗЕМЉЕ У СВЈЕТЛУ НАУЧНИХ САЗНАЊА

 • ПРЕТПОТОПНА (ПРВОСТВОРЕНА) ЗЕМЉА
 • ПОТОП
 • ЗАВРШЕТАК ПОТОПА
 • НОЈЕВ КОВЧЕГ
 • ЉУДИ И ДИНОСАУРУСИ
 • ПОТОП И СТАНОВНИШТВО ЗЕМЉЕ
 • Прилог уз лекцију 8:
  ДИНОСАУРУСИ И ДРЕВНИ ПУСТИЊАЦИ

ЗАКЉУЧАК

ЛИТЕРАТУРА

1 reply »

 1. Ја сам дипломирани физичар.Пре физике дипломирала сам неорганску технологију.Тек када сам дошла у прилику да се озбиљније бавим физиком, почела сам да искрено верујем у Бога и тек тада сам научила да треба да сагледам ствари из више углова.Физика ми је отворила очи, преда ме отворила врата новог света какав до сада нисам имала прилику да видим и упознала ме са нашим Творцем без чијега се знања ништа не дешава случајно.

  Свиђа ми се