ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА

Павел Дорохин: Русија треба да интервенише – У процесу против Генерала Ратка Младића грубо прекршене норме међународног права!


Међународни трибунал за бившу Југославију грубо нарушава норме међународног права!

12.06.2013.
Извор: Наталија Пичурина, путем електронске поште
Превод: Редакција СРБског ФБРепортера

Павел Дорохин, председник руске комисије за одбрану генерала Младића, секретар Централног комитета Комунистичке партије Руске Федерације, депутат Државне Думе, уочи гласања у Савету безбедности УН,  упутио је помоћнику Председника Руске Федерације Ј.В. Ушакову и Министру иностраних послова Руске Федерације, С.В. Лаврову захтев о заштити србских патриота и о нелегитимности Међународног суда за бившу Југославију
(МСБЈ) (у даљем тексту – хашки трибунал, прим. прев.).

Dorohin

Павлe Сергеевич Дорохин

Сва дешавања која се одвијају у Хагу су премет будне пажње руске комисије за одбрану генерала Младића. Судски процес у Хагу „тужилац против Ратка Младића“ тренутно се налази у неприхватљивој ситуацији. Председник комисије Павел Дорохин сматра да „Русија треба да интервенише.“

Нашој комисији је познато да се српски патриота Ратко Младић, који је оптужен од стране трибунала, и његова одбрана налазе у неподношљивим условима. Судски процес је намерно започет у ситуацији када одбрана није имала могућност да се припреми, с обзиром на то да нису сви документи оптужбе били откривени. Ток процеса је вођен на такав начин да одбрана или није располагала неопходним документима или су били нарушени услови њиховог објављивања. Такви поступци представљају флагрантно кршење међународног права, па чак и правилиа хашког трибунала.

Павел Дорохин је нагласио да је здравствено стање ратног генерала и даље тешко, и не може се упоредити са стањем било ког од других оптуженика хашког трибунала. Упркос томе, седнице суђења се настављају без обзира на ту околност.

Тужилаштво доводи лажне сведоке, што суд „не примећује“ и добија пуну подршку суда. Представници одбране подвргавају се понижавајућем третману од стране судија, није им чак дата ни прилика да сведоцима постављају питања.

ратко-младић

При томе, судско веће отворено показује своје предубеђење према одбрани и оптуженом генералу, не дозвољавајући му да разговара са својим браниоцима.

Посебан цинизам суда огледа се у томе што Ратку Младићу непрестано упућују омаловажавајуће примедбе, пребројавајући минуте проведене у санитарним просторијама. Непристојни коментари су праћени претњама о спровођењу заседања суда „без присуства оптуженог.“

Хашки суд „не примећује“ ни ту чињеницу да двојица чланова судског већа уопште немају право да да се ту налазе због „нарушавања права оптуженог на суђење пред независним и непристрасним судом“. Наиме, председник судског већа А. Ори је држављанин Холандије. С обзиром на улогу ове земље у догађајима који су се десили у Сребреници (а то је главна оптужба против генерала Младића), учешће А.Орија у овом предмету директно нарушава принцип непристрасности суда.

Осим те чињенице, постоји више од десет објективних разлога за безусловно изузеће холандског судије. Али, питање одбране о неопходности изузећа А. Орија остало је без правног одговора. Председник Хашког трибунала Т. Мерон је без икаквих аргумената једноставно одбио да призна постојање ових разлога.

Други члан судског већа К. Флуг је такође пристрасан у овом случају: он је учествовао у изношењу осуђујуће пресуде против генерала З. Толимира, који је био директно потчињен генералу Младићу. Пресуде у којој је ратни генерал препознат као „учесник у кривичним делима“.

И још један незаконита околност: Ори и Флуг представљају оне земље које су биле директни учесници оружаног сукоба на територији Југославије.

При томе,  тактика суда је тако постављена да садашњи правни браниоци генерала Младића немају шансе да у оквиру суда утврде истину. Њима једноставно не дозвољавају да говоре, чинећи то на демонстративан и понижавајући начин, непрестано показујући да им трибунал у сваком тренутку може одузети одговарајући статус. Очигледно је да ће даље спровођење процеса на овај начин значити потпуни и безусловни пораз.

Kако би се променила наведена ситуација, Павел Дорохин, изражавајући мишљење руске комисије за одбрану генерала Младића, предлаже да Руска Федерација примора суд да у овом процесу именује као пријатеља суда, правнике независне од хашког трибунала.

У складу са правилом 74 Правилника о поступку и доказима хашког трибунала, ради правилног разматрања предмета, судско веће може да дозволи држави, организацији или појединцу да се појави у својству „пријатеља суда“ (amicus curiae) и да се изјасни о било ком питању које одреди суд. У пракси хашког трибунала је већ било случајева када су били одређени пријатељи суда у предмету против Слободана Милошевића, иако су та лица  била именована по избору суда и потпуно су зависила од суда.

У овом случају Русија треба да инсистира на именовању лица по њеном избору.
Технички, усвајање ове одлуке може се реализовати подношењем захтева од стране одбране за именовање пријатеља суда, и за њихово именовање од стране одговарајућих судских већа.

Реално, могуће је остварити прихватање такве одлуке од стране трибунала, постављањем те одлуке као услова да Русија у Савету безбедности УН гласа за продужење овлашћења судија трибунала, укључујући ту и овлашћење чланова судског већа у случају генерала Младића – судија А. Орија и К. Флуга.

У складу са Резолуцијом Савета безбедности УН број 2081 од 17. децембра 2012. (где је Русија била уздржана) овлашћење ових судија је продужено до 31. децембра 2013. Примена руског вета (или претња његовом употребом) при следећем продужењу овлашћења наведених судија може бити снажан аргумент да хашки трибунал „добровољно“ именује пријатеље суда у процесу против генерала Ратка Младића.

Осим тога, треба имати у виду и могућност непродужавања овлашћења председнику хашког трибунала Т. Мерону и потпредседнику К. Агиусу, као гаранцију за обезбеђење потребне одлуке од стране судског већа.

Руска јавност која није равнодушна према судбини српских родољуба, чека одговарајуће одлуке од своје земље, од администрације Председника и од Министарства иностраних послова Руске Федерације.

С тим у вези, Павел Дорохин тражи од администрације Председника и од Министарства спољних послова да размотре ово питање и да уочи гласања у Савету безбедности УН руском представнику упуте одговарајућу изјаву.

Сергеј Мељник, извршни секретар руске комисије за одбрану генерала Младића,
Наталија Пичурина, члан руске комисије за одбрану генерала Младића.
Материјал је припремљен уз учешће Александра Мезјајева.

 ****

МТБЮ грубо нарушает нормы международного права!

 

Накануне голосования в Совете безопасности ООН Председатель «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича», секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД РФ Павел Дорохин, отправил запрос Помощнику Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакову и Министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову о защите сербских патриотов и нелегитимности Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

События, происходящие в Гааге, находятся под пристальным вниманием «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича». В настоящее время на судебном процессе «Прокурор против Ратко Младича» в МТБЮ сложилась неприемлемая ситуация. Председатель комитета Павел Дорохин считает что:  «Россия должна вмешаться».
Нашему комитету известно, что обвиняемый трибуналом сербский патриот Ратко Младич, и его защита, поставлен в нестерпимые условия. Судебный процесс умышленно начат в ситуации, когда сторона защиты не имела возможность подготовиться в связи с тем, что не все документы обвинения были открыты. Ход процесса построен таким образом, что у защиты либо отсутствуют необходимые документы, либо сроки их раскрытия нарушены. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного права, и даже норм самого Гаагского трибунала.

Павел Дорохин подчеркнул, что состояние здоровья боевого генерала продолжает оставаться тяжелым, и не только в сравнении с любым другими обвиняемыми МТБЮ. Однако заседания суда проходят без учёта этого обстоятельства.
Сторона обвинения представляет ложных свидетелей, что «не замечается» и  получает полную поддержку суда. Представители защиты подвергаются унизительному обращению со стороны судей, ей даже не дают возможности задавать вопросы свидетелям.

При этом, судейский состав откровенно демонстрируют свою предвзятость к стороне защиты и обвиняемому генералу, не разрешая ему переговоры с защитниками.

Особый цинизм суда в том, что Ратко Младичу постоянно делают унизительные замечания, подсчитывая минуты, проведённые в гигиенической комнате. Постыдные комментарии сопровождаются  угрозами проведения заседаний «без присутствия обвиняемого».

Не «замечается» МТБЮ и то обстоятельство, что двое из членов судебной палаты в связи «с нарушением права обвиняемого на рассмотрение дела беспристрастным судом» вообще не имеют право находиться в составе суда. Так, председатель судебной палаты А. Ори является гражданином Нидерландов. Учитывая роль этой страны в событиях, произошедших в Сребренице (а это главное обвинение против генерала Младича), участие в данном деле А. Ори, прямо нарушает принцип беспристрастности суда. Кроме этого факта, имеется более десяти объективных оснований для безусловной дисквалификации нидерландского юриста. Но, вопрос стороны защиты о необходимости дисквалификации А. Ори остался без правового ответа. Президент МТБЮ Т. Мерон, не приводя каких-либо аргументов, просто отказался признать существование данных оснований.

Второй член судебной палаты К. Флюгге также пристрастен в данном деле: он участвовал в вынесении обвинительного приговора в отношении генерала З. Толимира, прямого подчинённого генерала Младича. Приговора, в котором боевой генерал был признан «участником преступных действий».

И еще одно противоправное обстоятельство: и Ори и Флюгге представляют те страны, которые были прямыми участниками вооружённого конфликта на территории Югославии.

При этом тактика трибунала построено так, что сегодняшние юридические защитники генерала Младича не имеют шансов для установления истины в суде. Им просто не дают говорить, делая это в демонстративно и унизительно, постоянно показывая, что  трибунала может в любое время лишить соответствующего статуса. Очевидно, что дальнейшее проведение процесса таким образом означает полный и безусловный проигрыш…

Выражая мнение «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича», Павел Дорохин в целях изменения ситуации предлагает, чтобы Российская Федерация заставила суд назначить на процесс в качестве амици цуриае независимых от МТБЮ юристов.

Согласно правилу 74 Правил процедуры и доказывания МТБЮ, судебная палата для должного рассмотрения дела может разрешить государству, организации или индивиду предстать в качестве «друга суда» (амицус цуриае) и делать представления по любому вопросу, определённому судом. В практике МТБЮ уже были случаи назначения амици цуриае на процессе против Слободана Милошевича, однако эти лица назначались по выбору суда и это были в полной мере зависимыми от суда лицами.

В нашем случае Россия должна настоять на назначении лиц по её выбору.

Технически принятие данного решения можно осуществить путём подачи требования о назначении амици со стороны защиты и их назначении соответствующими судебными палатами.

Реально обеспечить принятие такого решения трибуналом можно, поставив его в зависимость от голосования России в Совете Безопасности ООН по продлению полномочий судей трибунала, в том числе, полномочий членов судебной палаты по делу генерала Младича – судей А. Ори и К. Флюгге.

Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН № 2081 от 17 декабря 2012 года (по которой Россия воздержалась) полномочия двух данных судей были продлены до 31 декабря 2013 года. Применение Россией вето (или угроза такого применения) при следующем продлении полномочий данных судей может стать весомым аргументом для «добровольного» ими назначения амици цуриае на процесс генерала Ратко Младича.

Кроме того, следует иметь в виду возможность непродления полномочий и президента МТБЮ Т. Мерона и вице-президента К. Агиуса, как гарантию обеспечения нужного решения со стороны судебной палаты.
Российская общественность, которой не безразлична судьба сербских патриотов, ждет от своей страны, Администрации Президента и МИД РФ соответствующих решений.

В этой связи Павел Дорохин просит Администрацию Президента и МИД РФ разобраться в этом вопросе и, накануне голосования в Совбезе ООН, поручить российскому  представителю соответствующее заявление.

Сергей Мельник, ответственный секретарь «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича»; Пичурина Наталья, член «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича».
Материал подготовлен  при участии Александра Мезяева.

__________
ПОВЕЗАНИ ТЕКСТОВИ: П.С. Дорохин: «Россия должна заступится за сербских патриотов!»

 

10 replies »

 1. Я не буду с вами спорить, толика правды в ваших словах есть.
  Но не надо говорить за всех.
  Все, что возможно будет сделать от лица Комитета, мы будем делать и уже делаем.
  И если быть честным, мы делаем сейчас больше чем сами сербы для своих генералов, для своих патриотов.
  Никого не хотел обидеть.
  С уважением,
  Сергей.

  Свиђа ми се

  • „…мы делаем сейчас больше чем сами сербы для своих генералов, для своих патриотов…“
   ПРАВДА, Сергей!Спасибо вам, братья!

   Свиђа ми се

 2. НАМА СУ ЈЕДИНО ПРАВИ ПРИЈАТЕЉИ-БРАЋА РУСИ,А ПУТИН СЕ ЗА НАС БОРИ ЛАВОВСКИ,ИНАЧЕ БИ НАС БЕЛОСВЕТСКИ ШЉАМ ДО САДА ПОТПУНО САТРО!

  Свиђа ми се

 3. Знаешь, Драган, а не Сербия ли сама самый большой враг себе? Не ваше ли государство само выдало народного Героя Ратко Младича на расправу в Гаагу? Или это сделала Россия?! Русские не могут быть большими Сербами, чем сами Сербы. А Русский народ, мы, всё равно будем делать всё, что возможно в деле поддержки своих единоверных и единокровных братьев Сербов, нравится это кому-то или нет.

  Свиђа ми се

  • Aleksej, ti izgleda mislis da se Srbi sami mogu suprotstaviti cijelom nato paktu i zapadu ?? suprotstavili smo se pa su nas zasuli osiromasenim uranijumom. sta bi sa Rusijom tada ?! dobro covjek kaze, samo pricate a nista konkretno niste uradili, ubismo se od prijateljstva (rekao bih jednosmjernog, ima mnogo iskrenih rusofila medju Srbima). kako Rusija odrzi Siriju u sukobu, Sirijci izvojevase pobjedu. sprijecili ste bombardovanje i pomogli naoruzanjem. kako to objasnjavas u poredjenju sa vasim odnosom prema Srbiji. kako amerikanci mogu da uloze stotine miliona dolara u nevladine organizacije i politicke partije u Srbiji, a Rusi su dobri samo na rijecima ?!

   Свиђа ми се

   • Ti si jedan od retkih sa kojim u potpunosti delim mišljenje u pogeldu Rusije i njenog odnosa prema nama, Kad treba oteti NIS za pišljivih 400 000 000 miliona dolara oni su tu, a kad treba konkretna pomoć onda je ona priča“ RUSIJA BI TREBALA“ Ja verujem da će polako ali sigurno sve više ljudi u Srbiji uvidjati ovu pogubnost, gotovo bolesne a pri tom ničim opravdane vezanosti za Rusiju, osim naravno, pravoslavlja… Ali brate, i grci su pravoslavni i mnogo su nam više pomogli u prošlim godinama od rusije..

    Свиђа ми се

 4. Gde Rusija štancuje ove budaletine, živo me zanima? U zadnje vreme, samo čitam članke ovog tipa, „Rusija treba ovo… Rusija treba ono…“, ali nigde ne videh zašto oficijelna Rusija uporno odbija da uradi upravo to, što navodno „treba“? Čim se to pitanje otvoreno postavi, odmah na „svetlost dana“ iskoči omiljenja fraza (izgovor evrounijatista) da se Rusija neće zbog Srbije zamerati sa zapadom i…? Pa koji će nam onda andrak? Da nas „tapšu po leđima“ uz verbalnu podršku, dok nas zapadne ubice zatrpavaju osiromašenim uranijumom? Ne hvala! Zbog „južnog toka“? Pa dobiće ga Bugari, ustaše, mađari, austrijanci… a oni su sve drugo samo ne prijatelji Rusije! Ruska „politika“ prema Srbiji i srpskom narodu u zadnje dve decenije je „dno-dna“, primer dvoličnosti i beščašća! I kako vidim, sa time će i dalje da se nastavi… Verbalne tirade ovih beznačajnih likova na političkoj sceni Rusije, ne služe ničemu sem uzaludnom „ohrabrivanju“ srpskog Naciona da „izdrži još malo“ (po njima, makar još 2 decenije), a onda će „štafetu odbrane Rusije“ da predaju nekom drugom… verovatno Belorusima, jer Kinezima to ne pada na pamet! I tako u nedogled… A za to vreme, Srbijom će da „špartaju“ ruski anonimusi, koji se tamo ništa i ne pitaju, niti ih iko zarezuje za bilo šta… i prodavaće nam novo „jevanđelje“ u formi: „Izdržite još malo, doći ćemo da vas spasavamo od okupacije i istrebljenja…“ Odurno i odvratno… Ista priča, k’o sa Šešeljetuovim dovođenjem one pijane budaletine Žirinovskog… Ništa nismo naučili o iskrenosti Rusa i zvaničnog Kremlja! Ponavljam k’o papagaj, Srbija je imala SAMO I ISKLJUČIVO SAMO, JEDNOG BRATA U KREMLJU, a to je bio Nikolaj II Romanov (Bog da mu dušu prosti i da večni mir njegovoj duši i prenese našu večnu ljubav i zahvalnost!!!)… i niko više. Sve manje se nadam da će Putin da bude drugi, jer i on u zadnje vreme samo šalje izraze „ljubavi i ropske podčinjenosti“ vašingtonu i lengliju, a mi smo mu kao „trinaesto prase“…

  Свиђа ми се