ДЕШАВА СЕ...

Превара Европске Уније – Последња понуда по систему „узми или остави“ – Велико ништа у 8 тачака (фото)


Превара Европске Уније – Последња понуда: Велико ништа у 8 тачака

27. март 2013. 10:33
Вести нет, Tелеграф.рс, Новимагазин.рс

v282445p0
Још једном да нам саопште, да нас не желе и да им нисмо потребни

Београду је током последње рунде преговора у Бриселу понуђен папир са осам уопштених фраза у којима се заједници српских општина не гарантују додатна извршна права него чак поименце и мањи број надлежности него што то гарантују Устав и закони Косова.

“Блиц” је ексклузивно из бриселских извора добио папир који је висока представница ЕУ Кетрин Ештон понудила премијеру Србије Ивици Дачићу по систему “узми или остави”.

Папир је до те мере сиромашан и површан да се о његовом садржају нема шта преговарати, општи је утисак саговорника “Блица” који су тај предлог видели.

Суштински је у питању на површан начин препричан Ахтисаријев план који је уграђен у Устав и законе Косова, и Србима се нуди да одлучују само о локалном економском развоју, образовању и здравству.

Иначе, Ахтисаријевим планом се омогућава општинама да се удружују међусобно у асоцијације, али се тим асоцијацијама не гарантује никаква извршна власт и посебност, као што се ни овим папиром то не омогућава.

Папир Кетрин Ештон “нуди” Србима да заједница коју њихове општине образују добије столицу у Консултативном савету заједница, што је саветодавно тело оформљено у оквиру канцеларије председника Косова које нема никакву законску тежину, а још мање извршна овлашћења.

– Идеја овог предлога је да се правни детаљи оставе техничким, правним тимовима на разраду, а понуђени су само оквирни политички принципи о оснивању ЗСО – рекао је извор из Брисела.

Документ од осам тачака

Slika

1. Асоцијација/Заједница српских општина биће успостављена од општина са српском већином на Косову и одражаваће њихов идентитет.

2. Асоцијација/Заједница ће имати свој сопствени статут. Може бити распуштена једино одлуком општина које у њој учествују и у складу са процедурама предвиђеним статутом.

3. Структура Асоцијације/Заједнице биће успостављена на основу модалитета које садржи постојећи статут Асоцијације косовских општина.

4. У складу са Европском повељом о локалној само­управи и зако­нима Косова, дотичне општине могу одлучити да ли ће поделити надлежности и извршавати их кроз Асоцијацију/Заједницу.

5. Асоцијација/Заједница ће извршавати стратешки општи преглед у областима као што су еконо­мски развој, образовање и здравство и остала локална питања од општег значаја и интереса.

6. Асоцијација/Заједница извршаваће остале додатне надлежности које у будућности могу бити додељене општинама од централних власти.

7. Асоцијација/Заједница представљаће српску заједницу пред централним властима и у ту сврху имаће столицу у Консу­лтативном савету заједница.

8. Општински избори орга­н­изоваће се у северним општ­и­нама 2013. уз помоћ Органи­зације за евро­пску без­б­е­­дн­ост и сара­дњу (ОСЦЕ) у скл­аду са кос­о­вс­к­им закон­има и међунар­одним станда­рдима.