Београд

НИНИЋ: Министарство шаље ревизора у Институт „Кирило Савић“


Пише: Иван НИНИЋ

ИВАН НИНИЋ

Министарство шаље ревизора у Институт „Кирило Савић“

 

Запослени у Институту „Кирило Савић“ у Београду од новембра прошле године не примају плате јер су рачуни те установе принудно блокирани због неизмирених обавеза према добављачима. У новембру и децембру 2012. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на рачун Института који не подлеже блокади наменски уплатило 4.193.351 динара за материјалне трошкове и бруто зараде истраживача, али ни њима нису исплаћене плате, сазнаје Пиштаљка. Док директор Института тврди да је у питању „несналажење стручних служби“, из Министарства поручују да ће „хитно послати свог интерног ревизора у Институт“.

 

Десет банковних рачуна Института налази се у блокади од 24.12.2012, показују подаци из регистра принудне наплате Народне банке Србије. Укупан износ блокаде, односно неизмерених обавеза према добављачима 23. јануара био је 8.992.564 динара, док је четири дана касније тај износ смањен на 4.853.798 динара. Истовремено, Институт „Кирило Савић“ има пет рачуна који се не налазе у систему блокаде НБС и на један од тих рачуна (840-0000000014723-94) Министарство просвете, науке и технолошког развоја је уредно пребацило средства за зараде истраживача и материјалне трошкове.

 

Министарство је на наведени рачун Института, у периоду од 14.11.2012 до 22.12.2012. године, уплатило укупно 4.193.351 динара, пише у одговору који је Министарство доставило сараднику Пиштаљке. Он укупног износа, 3.317.273 динара је требало да буде искоришћено за зараде истраживача који су ангажовани на пројектима, док је највише 876.078 динара могло да се искористи за материјалне трошкове. Да ли је и на који начин овај новац употребљен нико од запослених у Институту не зна, јер истраживачи од новембра 2012. године нису примили плате. Према сазнањима Пиштаљке, истраживачи на тај начин деле судбину око 160 запослених у Институту којима се због блокаде рачуна такође не исплаћују зараде.

 

Пиштаљка је дошла до писма које 16.1.2013. године директор Института др Мирољуб Јевтић (некадашњи заменик генералног директора ЈП Железнице Србије Миланка Шаранчића) упутио државном секретару Министарства просвете, науке и технолошког развоја Радивоју Митровићу. Јевтић писмом упознаје Митровића са чињеницом да се Институт „Кирило Савић“ у другој половини 2012. „суочио са озбиљним тешкоћама у пословању, наводећи да то није утицало на квалитет рада истраживача који су ангажовани на пројектима“. Истовремено директор признаје да су истраживачи остали без својих зарада, али за то одговорност пребацује на стручне службе Института.

 

„У последњем кварталу 2012. године Министарство је увело нову технику прослеђивања средстава реализаторима истраживања, која је у условима отежане финансијске ликвидности и извесног несналажења стручних служби, довела до тога да два прослеђена месечна плаћања нису пренешена истраживачима на начин како је то било предвиђено“, наводи се у писму директора Јевтића. Он додаје да је Институт свестан тог пропуста и да ће настојати да га у наредном периоду отклони, али државном секретару наговештава последице пропуста. „Та чињеница истовремено онемогућава да се финансијски део извештаја који подносе руководиоци пројекта (а који се односи на примања истраживача у претходној години) затвори на коректан начин“, пише Јевтић.

 

Због тога ће, како тврди у писму, остати опредељен да у „релативно кратком периоду изврши балансирање прослеђених средстава од стране Министарства према свим својим истраживачима који раде на пројектима“. На крају директор Института даје обећање државном секретару да ће усмеравање средстава у току ове године „вршити у складу са законом и уговорима који постоје имеђу Института и Министарства“ и тражи разумевање за настали проблем.

 

Због сумње да је било ненаменског трошења новца намењеног исплати зарада истраживача, представници Синдиката науке су се 23. јануара састали са надлежнима у Министарству просвете, науке и технолишког развоја. „Министарство ће предузети мере из своје надлежности везано за (не)наменско трошење средстава у Институту. У оквиру своје законске надлежности, Министарство ће проверити наводе из жалбе, тако што ће хитно  послати свог интерног ревизора у Институт, са задатком провере чињеница око ненаменског трошења буџетских средстава за финансирање одобрених пројеката“, наводи се у одговору који је Пиштаљка добила из Министарства.

 

Институт „Кирило Савић“ основан је 1954. године као Железнички институт у оквиру Генералне дирекције Југословенских железница са циљем да прати развој и примену науке у железничком саобраћају. После законодавних промена, Институт је 2002. године регистрован као научноистраживачка установа, да би 2006. био акредитован као истраживачко-развојни институт. Установа има статус акционарског друштва у коме државни капитал чини 95,82 одсто акција, а преосталих 4,18 одсто чини акцијски капитал.

 

 

Извор:

 

http://pistaljka.rs/home/read/317