ДРУШТВО

ДСС – поново затражио да Дачић поднесе оставку. Нарочито због његове данашње изјаве!


ИЗJAВA ДAЧИЋA, „КOРAК ДAЉE“ У ПРEДAJИ ПOКРAJИНE

16. јануар 2013.
ДСС

Дeмoкрaтскa стрaнкa Србиje дaнaс je пoнoвo зaтрaжилa дa прeмиjeр Ивицa Дaчић пoднeсe oстaвку збoг изjaвe дa je спрeмaн дa рaзгoвoрa o приjeму Кoсoвa у УН, oцeнивши дa тaj стaв идe „кoрaк дaљe у прeдajи пoкрajинe aлбaнским сeпaрaтистимa“.

„To je изjaвa кoja идe и дaљe oд рeзoлуциje кoja je прe нeкoликo дaнa усвojeнa у Скупштини Србиje –  иaкo ту рeзoлуциjу ДСС ниje прихвaтилa, ми скрeћeмo пaжњу дa je изjaвa прeдсeдникa влaдe кoрaк дaљe у прoцeсу прeдaje Кoсoвa aлбaнским сeпaрaтистимa“, изjaвиo je пoтпрeдсeдник ДСС Слoбoдaн Сaмaрџић.

Oн je нaвeo и дa je вeликo питaњe зaштo тo прeдсeдник влaдe чини. „Mи мислимo дa oн зaпрaвo испуњaвa нaлoгe зaпaдних пoлитичaрa кojи су eксклузивни у oднoсу нa притискe кoje инaчe зaпaднa пoлитикa вoди прeмa Србиjи“, рeкao je Сaмaрџић.

ДСС смaтрa дa jaвнoст Србиje мoрa бити упoзнaтa сa oвим и дa би Влaдa Србиje и сви чиниoци влaсти  мoрaли дa рaзмoтрe oву инициjaтиву зa кojу први пут сaзнajeмo из изjaвa прeмиjeрa, дoдao je oн.

„У нajмaњу руку oн би мoрao дa пoднeсe oстaвку зa oвaj свoj чин, прe свeгa зaтo штo тaквa jeднa мoгућнoст у пoтпунoсти  гoвoри o тoмe дa би Србиja мoглa дa сe лиши Кoсoвa и Meтoхиje кao дeлa свoje тeритoриje“, нaвeo je Сaмaрџић.

****

Самарџић: Разјаснити поруке премијера

РТС 16. јан 2013, 16:46 -> 16:59

Слободан Самарџић позвао власт у Србији да разјасни поруку којом је „премијер Србије отворио још једну тему у признавању независности Косова“. Србија ће у супротном, сама себи „пуцати у слепочницу“, оценио је потпредседник ДСС-а.

Потпредседник Демократске странке Србије Слободан Самарџић позвао је власт у Србији да разјасни поруку којом је „премијер Србије отворио још једну тему у признавању независности Косова“ или ће, у супротном, Србија сама себи „пуцати у слепочницу“.

Slobodan-Samardzic.jpg

Самарџић је у изјави достављеној агенцији Бета поновио да Дачић „мора неизоставно и што пре“ да поднесе оставку због изјава у којима је „поменуо да Србија треба на овај или онај начин да помогне Косову да регулише статус у УН“.

„Та порука се мора рашчистити у редовима власти Србије, иначе ће Србија сама себи пуцати у слепоочницу, као што је речено у Скупштни Србије“, рекао је Самарџић.

„То је (изјава премијера) један од последњих корака које наше власти могу да учине у процесу предаје Косова властима Албанаца у Приштини због тога Дачић мора да поднесе оставку, неизоставно и што пре“, оценио је потпредседник ДСС-а.

Дачић на тај начин, по Самарџићевим речма, иде даље од прошлонедељне скупштинске резолуције која, колико год била лоша, не помиње неопходност и потребу да Србија прихвати улитиматум западне политке и помогне Косову да регулише статус у УН.

„Очигледно да Дачић на тај начин испуњава налоге западних политичара и води једну крајње капитулантску политику која мора да наиђе на жестоку осуду“, рекао је Самарџић.

Самарџић је рекао да ДСС жели да укаже јавности каквог премијера има и какве он поруке шаље западним силама које чине све да Србији одузму Косово.

Дачић је јуче, поводом недавних изјава косовског премијера Хашима Тачија да је циљ преговора са Србијом чланство у УН, најпре рекао да је Србија спремна за свеобухватан договор, али да компромис мора да задовољи обе стране.

„Ако се договоримо, све може. Ми не бежимо од тога и тражимо свеобухватан договор, али да би он то добио мора нешто и да да. Тај компромис мора да задовољи обе стране“, рекао је Дачић новинарима у Београду.

Дачић је, међутим, синоћ рекао да нема говора о чланству Косова у УН, док се не постигне коначно решење у складу с државним интересима Србије.

„Србија се никада неће сложити са столицом у УН, осим ако то не буде у складу с нашим националним интересима“, рекао је Дачић.

***

ДАЧИЋ ОДМАХ ДА ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ

15. јануар 2013. ДСС

Дeмoкрaтскa стрaнкa Србиje зaтрaжилa je дaнaс oстaвку прeмиjeрa Ивицe Дaчићa збoг изjaвe дa je „спрeмaн дa рaзгoвoрa o приjeму Кoсoвa у Уjeдињeнe нaциje“.

„Изjaвa прeдсeдникa Влaдe Ивицe Дaчићa дa je спрeмaн дa рaзгoвoрa o приjeму Кoсoвa у Уjeдињeнe нaциje прeдстaвљa пoтпуни сунoврaт у oтвoрeну aнтидржaвну пoлитику“, нaвoди сe у изjaви пoртпaрoлa ДСС Пeтрa Пeткoвићa.

P.Petkovic-260

ДСС ћe сe нa нajoдлучниjи нaчин супрoстaвити „Дaчићeвoj нaмeри дa увeдe Кoсoвo у УН“. „To je врхунaц кaпитулaнтскe пoлитикe кojу вoди Дaчић. Никo дo сaдa ниje у имe Србиje дao oвaкву изjaву.

Прeмиjeр  je oвoм изjaвoм сaм сeби oдузeo свaкo прaвo дa вoди Србиjу. Збoг тoгa Ивицa Дaчић мoрa oдмaх дa пoднeсe oстaвку нa мeстo прeмиjeрa“, нaвoди сe у сaoпштeњу.

***

Дачић: “Решити паралелизам институција на северу КиМ и омогућити Косову чланство у УН”

15/01/2013 at 12:19 pm /

ivica-dacic

БЕОГРАД, 15. јануара 2013. – Председник Владе Србије Ивица Дачић је у уторак, поводом става такозваног шиптарског премијера Хашима Тачија да је циљ дијалога са Београдом да Косово постане чланица УН, рекао да је Србија спремна за свеобухватан договор, али да компромис мора да задовољи обе стране.

“Ако се договоримо, све може. Ми не бежимо од тога и тражимо свеобухватан договор, али да би он то добио мора нешто и да да. Тај компромис мора да задовољи обе стране”, рекао је Дачић новинарима у Београду.

По Дачићевим речима, шиптарска страна може да уцењује Београд због пута ка ЕУ, док српска страна може да омета чланство Косова у УН.

Можемо тако 30 година, али то није у било чијем интересу, рекао је српски премијер.

Поводом става Тачија да се у Бриселу неће разговарати о најновијој Резолуцији Скупштине Србије о Косову, Дачић је казао да шиптарски премијер не може да управља оним што ће изнети Београд на састанку 17. јануара.

Дачић је додао да треба разговарати о паралелизму институција на Косову и посебности косовских Срба што је предлагала и висока представница ЕУ Кетрин Ештон која посредује у дијалогу.

Такозвани премијер Косова Хашим Тачи је изјавио у понедељак да неће дозволити да се предлози из Резолуције Скупштине Србије о Косову надју на столу током разговора са српским премијером Ивицом Дачићем, и оценио да је за Приштину неприхватљив предлог да општине са српском већином добију статус аутономних општина.

 

БЕТА / СРБИ НА ОКУП