Биљана Диковић

НИКАД ГРАНИЦА: Жалба против Уставног суда


Жалба против Уставног суда упућена Поверенику за информације од јавног значаја 10.1.2013

10.01.2013. nikadgranica.org

logo_НИКАД ГРАНИЦА

У име Иницијативе “Никад граница”, 10.1.2013. упућена је жалба Поверенику против Уставног суда због тога што Уставни суд није, у законском року, правном представнику Иницијативе, дао на увид документа везана за поступак за оцену уставности тзв. бриселских споразума (Стефановић-Тахири) везаних за Косово и Метохију.

 

Документи за преузимање:

Потврда Уставног суда о пријему захтева

80-12 Којић Славка-жалба Поверенику

 

Инфо служба “Никад граница”

 

—————–

Потврда Уставног суда о пријему захтева

 

Informacija <informacija@ustavni.sud.rs>
Датум: 19. децембар 2012. 15.23
Наслов: RE: пословни број
Коме: Slavka Kojic <kojicslavka@gmail.com>
Poštovana,

 

Predmeti na koje se odnosi Vaš upit su sa sledećim oznakama:

–        IUo-628/2011-ocena ustavnosti i zakonitosti Uredbe o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

–        IUo-774/2011-ocena ustavnosti Uredbe o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija

–        IUo-869/2012-ocena ustavnosti Uredbe o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije AP KiM koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije

–        IUo-870/2012-ocena ustavnosti Uredbe o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za AP Kosovo i Metohija

 

Srdačan pozdrav

—————–

80-12 Којић Славка-жалба Поверенику

АДВОКАТ

КОЈИЋ СЛАВКА

Темерин, ул. Новосадска 308,

Тел.бр. 021 851 182

                063 870 23 89

У Темерину, 10.01.2013.

Наш број: 80/12

 

                                                                                                ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
11000 БЕОГРАД, ул. Немањина 22-26

 

 

ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ: КОЈИЋ СЛАВКА, адвокат у Темерину, ул. Новосадска 308

 

У складу са чланом 22 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у вези са одредбом чл. 4 ст.1 Закона о уставном суду подносим

 

Ж А Л Б У

 

против

 

УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД , Немањина 26, због тога што наведени орган власти није поступио у законском року од 15 дана по мом захтеву за разгледање и фотокопирање следећих списа:

 

  1. I УО-628/2011
  2. I УО-774/2011
  3. I УО-869/2012
  4. I УО-870/2012

 

Захтев за разледање и фотокопирање списа поднет је на основу одредбе чл. 4 ст.1. Закона о уставном суду која предвиђа да свако лице може захтевати да му се омогући увид у списе предмета и да му се има дозволити препис списа, у складу са Законом који уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Захтет за разгледање и фотокопирање наведених списа поднет је дана 21.12.2012. године.

ДОКАЗ: Фотокопија Захтева и повратница, број пошиљке 2479827 од 21.12.2012.

Уставни суд Србије у законском року од 15 дана није одлучио о поднетом захтеву те предлажем да Повереник УСВОЈИ  моју жалбу и омогући ми приступ траженим информацијама разгледањем наведених судских списа те фотокопирањем истих.

 

                                                                                    Подносилац жалбе:

                                                                                    Којић Славка, адвокат