Крајина

Скупштина Републике Српске Крајине – не може се занемарити државотворност српског народа Крајине, мора се уклонити хрватска окупација Крајине


РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА
ВЛАДА У ПРОГОНСТВУ
11080 ЗЕМУН, Магистратски трг 3, Србија
vladarsk@gmail.com, тренутно Влада нема канцеларију
Бр. 1543/12 – 19. 12. 2012.

 

Скупштина Републике Српске Крајине је одржала ванредну седницу 16. децембра 2012, у Београду, Змај Јовина 15. и изгласала три резолуције, које Вам достављамо. Садржај резолуција је недвосмислен – државотворност српског народа Крајине се не може занемарити и хрватска окупација Републике Српске Крајине се мора уклонити.

С поштовањем,

Ратко Личина, министар

Видео: Млађан Којић

*****************

 Р Е З О Л У Ц И Ј А

О ИСТОРИЈСКОМ И ЕТНИЧКОМ ПРАВУ СРПСКОГ
КРАЈИШКОГ НАРОДА ДА ОЧУВА И ОБНОВИ СВОЈУ
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ КРАЈИНУ КАО АУТОХТОНУ ДРЖАВУ, НАСТАЛУ НА ОСНОВАМА ИСТОРИЈСКОГ СРПСКОГ ДРЖАВНОГ ПРАВА И ОСАМОСТАЉЕЊУ ИСТЕ ИЗ САСТАВА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, на заседању одржаном у Београду дана 16.12 2012. године, полазећи од:

– историјског државног права крајишког народа које почива на елементима државотворности у Војној крајини из 1471. године, Аустрији од 1630. године, Аустро-Угарској од 1867.године, слободно израженој вољи крајишког народа да као слободан, равноправан и конститутиван народ приступи Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918.године, односно Краљевини Југославији,

– немерљивог доприноса антифашистичкој борби крајишког народа у току Другог светског рата, када је на заседању ЗАВНОХ-а у Топуском усвојена резолуција којом је Србима установљен и зајамчен суверени и државотворни статус у новој федералној јединици, која је била у саставу федералне Југославије,

– одредаба Устава Социјалистичке Републике Хрватске из 1947. 1963. и 1974. године, које су гарантовале крајишком српском народу право на конститутивност, државотворност, равноправност, самопредељење, са правом на отцепљење,

– слободног и демократског изјашњавања на референдуму, одржаном дана 12.маја 1991. године, када је 98% Срба крајишника подржало издвајање из федералне јединице Хрватске и изјаснило се о остајању у Југославији, са онима који желе да остану у дотадашњој заједничкој држави,

– историјске Одлуке о конституисању Републике Српске Крајине, од 19.12 1991. године,

– одредаба Венсовог плана / Резолуција 743. Савета безбедности ОУН /из децембра 1991. године, којим се успоставља посебан међународноправни статус на простору РСК, и прећутно признаје фактичко постојање и конституисање државне власти српског народа у РСК,

– почињеног ратног злочина геноцида и етничког чишћења од стране хрватских оружаних снага, у деловима РСК у току 1992-1993. године, а односе се на Масленицу, Миљевачки плато, Хидроцентралу Перућу и Медачки џеп,

– кршења одредаба два међународна споразума, који су склопљени између зараћених страна уз посредовање међународних посредника: Споразум о прекиду ватре из марта 1993. године и Економског споразума из октобра 1994. године, чиме су створене политичке, војне, привредне и правне претпоставке и створен основ за увод у поступак политичког решења статуса српског народа,

– окупације Републике Српске Крајине, у августу 1995. године, геноцидним методама, уз свесрдну логистичку подршку НАТО снага и политичку помоћ САД и ЕУ, чиме су повређене одредбе Резолуције бр.260 А, Генералне скупштине ОУН од 09. децембра 1948.године и њене Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида,

– прећутног прикривања ратног злочина геноцида и етничког чишћења и онемогућавања отклањања последица овог злочина,

– грубог кршења одредаба члана 2. тачка 4.Повеље Организације Уједињених нација која позива све чланице да се у међународним односима уздржавају од претње силом или употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности било које државе,

– грубог кршења националних закона, која чине државни органи Републике Хрватске, у поступку повратка Срба и остварења наших основних колективних националних права, као и наших индивидуалних имовинских и социјалних права, чиме се повређују одредбе Универзалне декларације о људским правима и слободама и Европске повеље о људским правима,

– игнорисање Декларације о ситуацији Срба протераних из РСК / подручје под заштитом УН / и Републике Хрватске, у периоду од 1990-1995. године, број: 374. доц.10819. од 26. јануара 2006. године, Парламентарне скупштине Савета Европе,

– других аката међународног права

д о н о с и:

Р Е З О Л У Ц И Ј У

О ИСТОРИЈСКОМ И ЕТНИЧКОМ ПРАВУ СРПСКОГ КРАЈИШКОГ НАРОДА ДА ОЧУВА И ОБНОВИ СВОЈУ ДРЖАВУ РЕПУБЛИКУ СРПСКУ КРАЈИНУ, КАО АУТЕНТИЧНУ ДРЖАВУ, НАСТАЛУ НА ОСНОВАМА ИСТОРИЈСКОГ СРПСКОГ ДРЖАВНОГ ПРАВА И ОСАМОСТАЉЕЊУ ИСТЕ ИЗ САСТАВА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

I

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, полазећи од историјског и етничког прва српског крајишког народа, настале на основама историјског српског државног права, овом резолуцијом потврђује историјско правни континуитет Републике Српске Крајине и територијалну независност од противправно међународно признате Републике Хрватске, уважавајући референдумско изјашњавање српског крајишког народа, одржаног дана 12.05 1991. године, о издвајању из заједничке федералне јединице, потврђујући континуитет са Одлуком о формирању и конституисању Републике Српске Крајине, из 1991. године, уважавајући одредбе међународног права које позивају чланице ОУН, да се уздржавају од употребе силе, констатујући флагрантно кршење норми међународног права, ратним злочином геноцида и етничким чишћењем РСК, којим је у периоду од 1990-1995. године, убијено 7.000, а рањено 15.000 Срба, протерано до 800.00 Срба , одузета сва покретна и непокретна имовина, онемогућен им повратак и ускраћена сва национална колективна и стечена индивидуална и остала имовинска и социјална права.

II

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, овом Резолуцијом, обавештава ОУН, друге субјекте међународног права и међународну јавност, да ће убудуће предузимати све државно-правне акте и радње у складу са Повељом ОУН и другим актима међународног права, сходно датим међународним околностима.

обавезујујући се, да ће се придржавати одредаба међународног права, мирним и дипломатским средствима решавати међусобне спорове, поштовати суверенитет и територијални интегритет других држава, поштивати људска и мањинска права,

III

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, позива све субјекте међународног права, да изврше притисак на државне органе Републике Хрватске у циљу отклањања последица ратног злочина геноцида и етничког чишћења, повратка националних, имовинских и стечених права и изврши правично обештећење за одузету и уништену покретну и непокретну имовину, повратак станарског права као имовинског права над 50.000 станова и пословних простора Срба, изврши бесплатну поделу акција као што је подељена Хрватима, исплати неизмире пензије и омогући повратак других права, oбнови око 3.000 споменика, који су подигнути као вид захвалности за учешће у антифашистичкој борби српског народа, а које су порушиле хрватске оружане снаге, забрани срамну прославу поводом протеривања властитих грађана и процесуира ратне злочинце за највећи ратни злочин геноцида после Другог светског рата.

IV

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, захтева од Скупшина Републике Србије и Републике Српске, да прекину дипломатске односе са злочиначком Републиком Хрватском и институцијама ЕУ, и САД, узимајући у обзир чињенице геноцида, кршења међународног права, срамне пресуде Хашког криминала и одузимања дела најсветије српске земље Косова и Метохије.

V

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, захтева од државних органа Републике Србије, стриктну примену одредаба међународног права, међународних споразума, билатералних споразума бивших југорепублика и кориштење принципа реципроцитета и реципрочних мера према свим бившим републикама које непоштују међународно право и потврђене споразуме.

VI

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, позива међународну јавност да осуди поступак Римокатоличке цркве у Хрватској у поступку насилног покрштавања српске популације, а посебно православне омладине и присилном превођењу у католичку веру, као најокрутнији вид дискриминације на етничкој и верској основи.

VII

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, изражава захвалност свим државама које пружају подршку у очувању српских националних интереса, а посебно руководству Руске федерације.

У Београду: 16.12 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Рајко Лежајић

*****************

Р Е З О Л У Ц И Ј А

O УКИДАЊУ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, на ванред ном заседању одржаном у Београду дана 16.12 2012. године, у складу са чл. 68. Устава РСК,

д о н о с и:

Р Е З О Л У Ц И Ј У

О УКИДАЊУ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

I

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, полазећи од антицивилизацијских и противправних пресуда Хашког трибунала, као политичког суда упереног против српских националних инереса захтева следеће:

1. Укидање Хашког трибунала,

2. Безусловни одустанак од гоњења и ослобађање свих осумљичених, окривљених, оптужених и осуђених Срба, како пред Хашким трибуналом, тако и пред националним судовима,

3. Исплату правичне накнаде за противправно саслушавање, противправно лишење слободе, противправно одређивање притвора, издржавање казне претрпљену душевну бол и друге облике терора које су нанете Србима у поступку пред Хашким трибуналом или националним правосудним органима по налозима Хашког трибунала,

4. Брисање из евиденције окривљених и осуђених лица,

 II

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, овом Резолуцијом, обавештава ОУН, друге субјекте међународног права и међународну јавност, да је свака радња, акт и поступак Хашког трибунала ништав и не може произвести никакве правне последице.

III

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, позива све субјекте међународног права, да позову Савет безбедности да угаси Хашки трибунал .

IV

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, захтева од Скупшина Републике Србије и Републике Српске, да донесу акт идентичног садржаја и прекину сваки вид сарадње са Хашким трибуналом.

У Београду: 16.12 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Рајко Лежајић

*****************

Р Е З О Л У Ц И Ј А

O КАЖЊАВАЊУ РАТНОГ ЗЛОЧИНА ГЕНОЦИДА НАД СРПСКИМ НАРОДОМ У РСК и РХ

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, на ванредном заседању одржаном у Београду дана 16.12 2012. године, у складу са чл. 68. Устава РСК, полазећи од:

– цивилизацијске обавезе свих међународних институција, а посебно правосудних институција / сталних или ад хоц / откривање и процесуирање ратних злочина, а посебно оних са елементима геноцида,

– грубог кршења одредаба члана 2. тачка 4.Повеље Организације Уједињених нација која позива све чланице да се у међународним односима уздржавају од претње силом или употребе силе против територијалног интегритета и националног суверенитета или политичке независности било које државе,

– бруталне окупације Републике Српске Крајине, у августу 1995. године, геноцидним методама, уз свесрдну логистичку подршку НАТО снага, војну, материјалну и политичку помоћ САД и ЕУ, чиме су повређене одредбе Резолуције бр.260 А, Генералне скупштине ОУН од 09. децембра 1948.године и њене Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида,

– прећутног прикривања ратног злочина геноцида и етничког чишћења и онемогућавања отклањања последица овог злочина,

д о н о с и:

Р Е З О Л У Ц И Ј У

о кажњавању ратног злочина геноцида над српскнародом у РСК и РХ

I

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, , захтева од Народне скупштине Републике Србије, да:

– отвори расправу о ратним злочинима над Србима у току 2. Светског рата, у периоду од 1941-1945. године, као и злочину геноцида и етничког чишћења у периоду од 1990-1995. године,

осуди политику двоструких стандарда САД и ЕУ према Србима и српској држави ,

– осуди злочиначку и дискриминаторску политику хрватске државе према српском народу,

– интернационализира питање асимилације и дискриминације српског народа у противправно признатој Републици Хрватској,

II

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, захтева од државних институција Републике Србије, да:

1. поднесе Међународном суду правде тужбу о геноциду над српским народом,

2. изврше ревизију досадашњих кривичних поступака и допуне кривич- но-правне доказе о извршиоцима ратних злочина геноцида над Србима у периоду од 1990-1995. године,

3. изврше ревизију хрватских спискова тзв. „ ратних злочинаца „

4. прикупе и систематизују све материјалне податке и доказе и протераним Србима из РСК и РХ, њиховој имовини, стеченим правима и осталим битним подацима,

5. у остваривању права – изједначе све групације прогнаног становништва и признају ратни стаж свим Србима у двоструком трајању,

6. материјално и финансијски помогну социјално угроженим породицама протераног српског становништва.

III

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, позива све слободољубиве појединце и људе добре воље, да нам помогну у разоткривању злочина и кажњавању починилаца, као и разобличавању свих лажи и подвала о геноцидности, кукавичлуку и одсуству морала код срспске популације из РСК.

У Београду: 16.12. 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Рајко Лежајић

1 reply »

  1. stvarnjem federativne republike hrvatske zavnoh-om 1944g.u topuskom-kordun od dva konstutivna naroda srba i hrvata došlo je do priznavanja od hrvata srba.tad nisu povučene etničke granice.hrvati su mogli izaći sa svojim etničkim granicama ali nisu mogli za sobom povući i suverenu državu rsk.rsk je 1990 povukla linije svoijih etničkih granica s tim da na morsku obalu i strva na koje ima pravo iz 1.i2.svetkog rata još nije pripojila rsk.hrvatska država je izvršila agresiju i okupaciju suverene države rsk koju je sama priznala 1944g.u topuskom na kordunu.za ovo se mora platiti ratna odšteta.da rsk ucelom svetu ne prizna nijedna država a priznala je hrvatska 1944.g utopuskom na kordunu to je dovoljno za suverenost plus jadranska obala iz 1.i2. svetskog rata.

    Свиђа ми се