Иван Нинић

КОРУПЦИЈА: Велимиру Илићу 80% добити дома…


Велимиру Илићу 80% добити дома

7 новембар 2012, СРБски ФБРепортер

Пише: Иван Нинић

Министар за урбанизам Велимир Илић прикривени је власник највећег приватног дома за смештај старих у Србији, иако се као формални власник у регистру води његова ћерка Наталија, открива Пиштаљка. Према уговору који су њих двоје потписали, Велимир Илић ће узимати 80 одсто добити дома, а његова ћерка Наталија Илић (сада Ракићевић) свега 20 одсто.

Документација до које је Пиштаљка дошла показује да је почетак обављања делатности Дома за смештај одраслих и старих лица „Винијум“ у селу Качулице надомак Чачка одобрен 27.5.2011. године и то решењем које је потписао министар Расим Љајић. Претходно је инспекција Министарства рада и социјалне политике извршила контролу и утврдила да дом испуњава услове за почетак рада и одобрила смештај за 80 особа. Међутим, у изјави за ФоНет (23.6.2011) Велимир Илић, који је тада био народни посланик, рекао је да је Дом добио дозволу за „око 100 лежајева“. „Градња објекта је трајала осам година, а намени га је привела мешовита српско-руска фирма. Дом за старе и изнемогле добио је пре осам дана радну дозволу“, рекао је тада Илић.

У изјави за Ало (25.6.2011) Илић је тврдио да је његова ћерка само суинвеститор „са још једном фирмом коју држи један господин и који има грађевинске фирме у Москви и Србији“. „Мислим да се Веско зове, проверићу, сада сам на путу, позовите ме сутра. Немам више никакве власничке везе с тим домом. Ја сам хтео ону клинику да градим, али је то све пропало због медијске хајке. Било је штета да све то пропадне, па сам издао то имање од десетак хектара у Качулицама и предао другима да измирују све те кредитне обавезе“, рекао је Илић.

Међутим, Уговором о пословно-техничкој сарадњи који су 6.9.2010. године потписали Велимир Илић из Чачка и предузеће Винијум д.о.о. из Чачка, односно директор тог предузећа Наталија Илић, регулисана су права и обавезе министра и његове ћерке у погледу коришћења објекта у Качулицама за потребе приватног дома и поделе профита. Пре овог уговора министар и његова ћерка су имали уговор о закупу од 8.6.2010. године, који се сматра раскинутим даном потписивања овог уговора о пословно-техничкој сарадњи и то „у циљу потпуног коришћења расположивих материјалних и кадровских ресурса као и привођења намени непокретности“.

У уговору се констатује да је Илић искључиви власник непокретности у фази изградње и да је степен изграђености објекта на дан закључења уговора 80 одсто, а Винијум д.о.о. се „обавезује да уз сагласност Велимира Илића изврши сва улагања и потребне радове на објекту угоститељско, туристичко-рехабилитационог центра“ према постојећим одобрењима за градњу. Илић је са ћерком договорио да се након завршетка свих радова изврши „коначан обрачун који садржати спецификацију свих изведених радова и свих уложених средстава са таксативно наведеним изворима (позајмице, кредити и др)“.

Кључна одредба из уговора који су потписали Велимир и Наталија Илић односи се на добит по основу експлоатације министровог објекта и подразумева да ће „након завршетка радова на објекту и привођења намени сви приходи ићи на отплату свих трошкова и дуговања које је Винијум имао за изградњу објекта“. „Након отплате свих улагања које је имао Винијум, приходи који се буду стицали од експлоатације објекта биће дељени 80 одсто Велимир Илић, 20 одсто Винијум“, пише у члану 4.2. уговора. Уговорне стране су се сагласиле да „Винијум по основу улагања која ће извршити по основу овог уговора не може стећи својину над објектом“ (члан 5.), што практично значи да је носилац права својине остаје Велимир Илић, а да је фирма Винијум само корисник пословног простора и земљишта.

У уговору који је потписан на неодређено време, осим Велимира Илића и фирме Винијум нико други се не појављује као суинвеститор изградње дома, како је то министар Илић раније тврдио. Иначе, у тренутку потписивања уговора Винијум је био регистрован у Чачку и то на истој адреси где станује Велимир Илић. Према подацима АПР-а власник 100 одсто удела у предузећу Винијум д.о.о. има министрова ћерка Наталија Ракићевић која уједно обавља и функцију директора. С обзиром да је дозволу за рад добио прошле године, дом је у 2011. остварио симболичне приходе од 897.000 динара, али и губитак од 776.000 динара. Тек предстоји да се види колико ће од 80 одсто добити Винијума износити, а за сада у имовинској карти која је објављена на сајту Агенције за борбу против корупције Велимир Илић није пријавио никакве додатне приходе осим плате од 110.000 динара коју прима као министар.