АУТОРИ

Нинић: Јагодински „волонтер“ зарадио десет милиона динара


Јагодински „волонтер“ зарадио десет милиона динара

 

Пише: Иван Нинић

Члан Градског већа Јагодине Мићо Гарић који јавну функцију обавља волонтерски, у пословима са Дирекцијом за изградњу Јагодине зарадио је 10.384.662 динара преко своје фирме Елек Гарић д.о.о, сазнаје Пиштаљка. Руководство Дирекције није било вољно да одговори на питања сарадника Пиштаљке, али доступни подаци показују да је у петогодишњем периоду Дирекција од Гарићеве фирме куповала електроматеријал и материјал за одржавање јавног осветљења у Јагодини.

 

Према подацима из АПР-а 100% власничког удела у предузећу Елек Гарић има Мићо Гарић, који поред функције члана Градског већа обавља и функцију директора свог предузећа. То практично значи да се Гарић налази у директном сукобу јавног и приватног интереса, јер преко своје приватне фирме послује са јавним предузећем које треба да, као члан Градског већа града Јагодине, надзире у правном и финансијском смислу.

 

Откако је Гарић први пут постављен за члана Градског већа 28. маја 2008. па све до 20. јула 2012. Управа за трезор је евидентирала укупно 37 уплата на рачун предузећа Елек Гарић д.о.о. из буџета Јавног предузећа Дирекција за изградњу Јагодине. У првих седам месеци ове године Гарић је зарадио највише, односно 3.012.987 динара, а пре тога 2.682.496 динара (2011), 2.682.496 динара (2010), 1.054.313 динара (2009) и 1. 234.866 динара (2008). Иначе, крајем маја ове године Скупштина града Јагодине одлучила је да Гарић по други пут буде постављен на функцију члана Градског већа.

 

Од ЈП Дирекција за изградњу Јагодине сарадник Пиштаљке је затражио информације о броју и врсти тендера који су додељени предузећу Елек Гарић д.о.о, информације о томе које све услуге је предузеће пружило Дирекцији и колико новца је на тај начин зарадило. Такође, од Дирекције су затражене копије извештаја о избору најповољнијег понуђача и копије записника са тендера у којима је учествовала фирма Елек Гарић д.о.о, али и копије потписаних уговора у периоду од 2008. до 2012. године. Из тражених докумената могуће је поуздано сазнати начин на који је Дирекција додељивала послове фирми чији је власник и директор истовремено и високи градски функционер.

 

Директор Дирекције за изградњу Јагодине Миодраг Јевремовић одбио је да достави информације и документацију која се односи на пословање тог градског предузећа и фирме Елек Гарић, а у свом одговору наводи да се тражи превелики обим информација, које су већ доступне на Порталу јавних набавки, као и то да су сви извештаји о јавним набавкама Дирекције уредно достављени Управи за јавне набавке. Међутим, на званичном Порталу јавних набавки нема података о тендерима које је Дирекција доделила фирми Елек Гарић, а разлог за то може бити чињеница да се јавне набавке мале вредности не објављују на порталу.

 

Шта је све од робе и када Дирекција за изградњу куповала од фирме члана градског већа могуће је сазнати преко базе података пословног портала „Е капија“, на којем се види и да је иста фирма интензивно пословала и са Електродистрибуцијом из Јагодине. Према подацима „Е капије“, Дирекција је током 2010, 2011. и 2012. године, кроз више поступака јавних набавки, набављала електроматеријал и материјал за одржавање јавне расвете. С друге стране предузеће Електродистрибуција је такође са Гарићевем фирмом интензивно уговарало набавку и монтажу кабловских спојница и завршница, али и дрвених кочића за обележавање трасе.

 

У једном од обавештења које је портал „Е капија“ објавио, види се да је Дирекција за изградњу у децембру 2011. године фирми Елек Гарић д.о.о. доделила посао набавке материјала за одржавање јавног осветљења на територији града и то кроз преговарачки поступак без објављивања јавног позива. „Наручилац је покренуо наведени поступак с обзиром да би промена добављача и понуђене врсте електроматеријала другачијих техничких карактеристика и некомпатибилност са већ уграђеном опремом, проузроковало несразмерно велике техничке тешкоће у употреби и одржавању и додатне трошкове за наручиоца“, стоји у објављеном образложењу Дирекције.

 

Статутом Града Јагодине прописано је да су извршни органи града градоначелник и Градско веће (члан 38), као и то да Градско веће доноси решења, закључке, упутства, смернице и друга акта (члан 86). Статут прописује да Градско веће између осталог предлаже буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина Града, као и то да решава у управном поступку у другом степену по правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града (члан 43). Консолидовани буџет Града Јагодине обухвата и буџет ЈП Дирекција за изградњу, што значи да тај буџет Скупштини града предлаже Градско веће у коме право гласа има Мићо Гарић. Осим тога Гарић као члан Градског већа решава у другом степену о правима о обавезама ЈП Дирекција за изградњу, чији је оснивач град Јагодина.

 

Иако се у регистру и даље води као директор и власник предузећа, Гарић је 6.5.2011. године извршио пренос управљачких права на извесног Ненада Сарића. Он је ову обавезу извршио годину и по дана пошто је 1.1.2010. године кренула примена Закона о Агенцији за борбу против корупције. Гарић је исту обавезу имао и по ранијем Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Службени гласник РС“, број 43/04), али таква промена у регистру АПР-а није забележена, без обзира што је на функцију члана Градског већа први пут ступио 28.5.2008. године. Индикативно је да је управо тог дана ЈП Дирекција за изградњу на рачун предузећа Елек Гарић д.о.о. уплатила 350.000 динара.

 

Према Закону о Агенцији за борбу против корупције (члан 36) фирма Елек Гарић д.о.о. је била у обавези да благовремено обавести Агенцију о учешћу на тендеру и резултатима тендера почевши од 1.1.2010. године, али је Гарићева фирма ову законску обавезу почела да поштује тек у јуну 2012. године. Због непријављивања учешћа те фирме у јавним набавкама Агенција за борбу против корупције је почетком јула ове године поднела прекршајну пријаву против Миће Гарића. За овај прекршај прописана од 100.000 до 500.000 динара за правно лице, али и казна од 10.000 до 50.000 динара коју би евентуално платило овлашћено лице у привредном друштву.

 

Извор: http://pistaljka.rs/home/read/286