ДЕШАВА СЕ...

ШАБИЋ: Влада је управо те спорне одредбе искористила да донесе уредбу, јер њихова уставност, нажалост до данас није оспорена


Предаја матичних књига Приштини незаконита?

19. 11. 2011. 12:21

RODOLJUB SABIC

Спорна уредба српске владе којом ће практично бити омогућено да се матичне књиге са Космета предају Приштини, изазвала је разне критике, од оних политичких до правничких који полазе од тога да се ради о противуставном акту српских власти. Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић је пре скоро две године поднео Уставном суду Србије предлог за оцену уставности појединих чланова Закона о заштити података о личности, али се суд до сада није изјаснио.

– Полазећи од одредби 42. члана Устава Србије у којем се каже да се прикупљање, држање, обрада и коришћење подаката о личности уређује законом, ја сам тражио да се испита уставност одредби Закона о заштити подтака које кажу да се то може и подзаконским актом.

Влада је управо те спорне одредбе искористила да донесе уредбу, јер њихова уставност, нажалост до данас није оспорена – каже за „Вести“ Родољуб Шабић.

Остаје тако простор за закључак да је Влада утицала на суд да читав случај одужи, не би ли и обичном уредбом, као подзаконским актом могла да одлучује о стварима за које Устав захтева закон. На тај начин се омогућава уском кругу властодржаца да доносе одлуке битне по државу, што је недопустиво.

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/180704/Predaja-maticnih-knjiga-Pristini-nezakonita